01 jun '18

Ik stem ook

2454
door Tina Deneyer
Sinds 2006 mogen niet-Belgen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar de participatiegraad ligt erg laag. Dat is ook het geval in de Vlaamse Rand.

Hier stemden bij de verkiezingen van 2006 en 2012 gemiddeld 15 procent van de potentiële EU-kiezers. Bij niet-Belgen uit landen buiten de Europese Unie was dat zelfs amper 9 procent. De Wakkere Burger, het Minderhedenforum en Orbit hebben de campagne ‘Ik stem ook’ op poten gezet om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober het aantal stemmende niet-Belgen op te krikken.

‘Enerzijds willen we via de website www.ikstemook.be mensen rechtstreeks informeren, anderzijds willen we gemeentebesturen helpen om hun niet-Belgische inwoners juiste en hapklare informatie te bezorgen over hoe ze zich kunnen registreren om te stemmen’, zegt Wim Van Roy van De Wakkere Burger. ‘Mensen denken ten onrechte dat de registratie een ingewikkelde procedure is. Je hoeft enkel via www.elections. fgov.be een formulier te downloaden en voor 31 juli aan de gemeente te bezorgen. Of je kan natuurlijk ook gewoon langs gaan op het gemeentehuis om je te registreren.’

Ook het platform Eurorand wil meer niet-Belgen naar de stembus krijgen. ‘De bevolking in de Vlaamse Rand stijgt en het internationale karakter van de 19 gemeenten wordt almaar groter’, zegt mede-initiatiefnemer Wies Herpol. ‘Wij willen gemeenten in de Rand stimuleren om meer niet-Belgen te overtuigen om te stemmen.’ 

 www.ikstemook.be - www.eurorand.be