01 jun '20

Nederlands stimuleren

3733
door Geert Selleslach
Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA), heeft 2,7 miljoen euro veil voor taalstimulerende activiteiten voor kinderen en jongeren.

Hij doet een oproep aan lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en vzw ‘de Rand’ om projecten voor taalstimulering in de vrije tijd in te dienen en kans te maken op maximaal 100.000 euro per project. De uitwerking van de activiteiten kan gebeuren in samenwerking met partners uit het onderwijs en de vrijetijdssector. De activiteiten vinden plaats tijdens de zomervakantie, andere schoolvakanties en buiten de reguliere schooltijd.

‘Met deze taalstimulerende activiteiten Nederlands willen we de kennis van het Nederlands bevorderen en kinderen in de vrije tijd extra kansen bieden op een sterke taalontwikkeling. We mikken daarbij op hen die daar het meeste nood aan hebben’, zegt de minister. ‘Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis en is dus essentieel om te verhinderen dat kinderen of jongeren leerachterstand oplopen. Regio’s waar kinderen minder in contact komen met het Nederlands, zoals in grootsteden en de Vlaamse Rand, krijgen bijzondere aandacht.’

De uiterste datum om een voorstel in verband met ‘Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren’ in te dienen is 12 juni 2020.

Meer info vind je hier.