20 apr '15

Ondertussen in de Rand: Mobiliteit domineert agenda 

4215
door Jean-Pierre uit Dilbeek
Fronsen, vragen, schrijven. In de rubriek 'Ondertussen in de Rand' heeft Jean-Pierre uit Dilbeek het ditmaal over mobiliteit. Het is meer dan ooit het gespreksonderwerp in Dilbeek. Zeker nu de afrit 12 op de Ring voor twee maanden op proef is afgesloten.

Vooral de tegenstanders domineren de commentaren op de sociale media. Dilbeek wil samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de impact nagaan op de verkeersdrukte en de verkeersstromen. Een al dan niet definitieve sluiting is zeker niet voor morgen. Alles hangt af van de tellingen tijdens de proefperiode enerzijds en anderzijds van de aanpassing van de afrit 13 (nog gebaseerd op concepten uit de jaren zeventig) en de Ninoofsesteenweg in Dilbeek.

Er staan nog meer ingrijpende werken op stapel. In die mate zelfs dat mobiliteit de gesprekken aan toog en tafel danig zullen blijven animeren.

Goed nieuws komt er alvast uit Groot-Bijgaarden waar de werken aan de Gossetlaan zijn afgerond. Het karakter van de laan is aangepast aan de industriezone met voet- en fietspaden langs beide kanten. Ook het ongestructureerd parkeren behoort tot het verleden. Vlak voor het centrum is er een keerpunt voor vrachtwagens om zwaar verkeer uit het centrum van Groot-Bijgaarden te houden.

Voor deelgemeente Sint-Martens-Bodegem daarentegen breekt een moeilijke periode aan. Het plein in het centrum wordt volledig heraangelegd zodat de automobilisten onmiddellijk aanvoelen dat ze een bewoond gebied doorrijden. De verkeershinder wordt beperkt gehouden.

Niemand moet honderd meter omrijden. Alles wordt tijdig gecommuniceerd. De werken voor de aanleg van een parking naast de twee restaurants aan de Polderstraat zijn al gestart. Deze werken passen in de modernisering van de volledige verkeersas Bodegemstraat en Ternatstraat, een van de grootste verbindingswegen naar Dilbeek. De modernisering van deze as start vermoedelijk in 2017. Begin dit voorjaar werd in dat raam al de voorrangsregel afgeschaft.

Ten slotte is er nog die andere grote brok: het Masterplan, dat het centrum van Dilbeek aantrekkelijker moet maken. Dat plan heeft veel mobiliteitsaspecten. De bevolking werd daarover uitvoerig geraadpleegd. Het doorgaand verkeer wordt aan banden gelegd zonder winkels en horeca te schaden. Dit plan wordt in fases uitgevoerd. Een eerste fase omvat de Verheydenstraat, de Spanjebergstraat en een deel van de Kasteelstraat en de Sint-Alenalaan. Eerstdaags worden de werken gegund.

Jean-Pierre Schoukens