01 apr '15

Verdwenen poort, verborgen gangen

11710
door Michaël Bellon
De illustere groene poort in de schaduw van de basiliek en de abdij van Grimbergen is al een tijd verdwenen, maar in het café dat naar die poort is genoemd, vloeien al meer dan honderd jaar het bier en de woorden.

Café In de Groenpoort draait goed. Al van ‘s morgens vroeg strijken de Grimbergenaren hier neer voor een koffie met een praline of, waarom niet, een trappist of een borrel. En op zondag, als het markt is en zondagsmis, is het pas echt druk.

VAN KAPSTER NAAR TAPSTER

Anny Van Sande staat sinds 2001 in het café. In het begin met haar echtgenoot Jacques Note, nu alleen. Daarvoor was ze kapster, en van kapster werd ze tapster, want ze haalde in het recente verleden al een paar keer het nieuws met haar tapkunsten, die haar twee keer een Brabantse en één keer een Belgische titel opleverden.

Samen met haar sociale vaardigheden heeft ze zich zo een plaats veroverd in de illustere rij uitbaters van dit volkscafé, waar alle slag volk altijd welkom is geweest. Voor haar tapten Toine en Annette 22 jaar de pinten. Nog veel eerder, in de eerste helft van de 20e eeuw, schreef het duo Josephina ‘Finke’ Van Campenhout en Jef Trap hier geschiedenis. Dat was de tijd waarin de muziekmaatschappij met de vreemde naam De Snelle Wielrijders, die ook de Groenmutsen werden genoemd, en de toneelkring Taal en Kunst van de lokalen gebruik maakten.

GEKLASSEERD

Het café is nog altijd in handen van dezelfde familie. Anny haalt er voor ons even de huisbaas bij. Jan De Pauw woont naast het café, in een woning waarvoor de groene poort werd afgebroken. Die poort leidde naar de binnenplaats, waar de mensen vroeger onder de lindebomen naar de beiaardmuziek luisterden. Op wat overblijft van die binnenplaats wil Anny deze zomer een zonneterras installeren.

Jan is ondertussen 93 jaar en de weduwnaar van Celine Van Campenhout, één van de dochters van Finke en Jef. Tussen 1951 en 1956, de periode waarin zijn huis werd gebouwd, heeft Jan in het café gestaan. Hij heeft de tijd meegemaakt dat de wc op de koer niet meer was dan een gat in een plank, de notaris hier koopdagen kwam voorzitten, en hulpbisschop Honoré Van Waeyenbergh af en toe binnenwaaide om een vergadering bij te wonen. Voor de rest bleef de naburige clerus hier meestal weg, op hier en daar een joviale priester – Jan spreekt van ‘een dikke pastoor’ – na.

Het is niet zo dat hier al jaar en dag Grimbergen wordt geschonken. Dat gebeurt pas na de commercialisering van het bier, die mondjesmaat op gang komt in de decennia na Expo 58. Daarvoor zaten de klanten aan de geuze en de Ginder Ale. Aan de muur hangt trouwens nog een plongeur waarmee vroeger de vaten werden aangeslagen. Boven de vijftien jaar geleden uitgebreide toog hangen gedroogde hopbloempjes. Samen met de lambriseringen, de balken in het plafond, de tegelvloer en de gevel met glas in lood is al die charme geklasseerd en dus gevrijwaard van afbraak.

GEHEIMEN

In de Groenpoort verbergt enkele kleine geheimen. Vooreerst is er de Wurlitzer jukebox. Hij staat wat verdekt opgesteld, maar als de omstandigheden erom vragen, worden er plaatjes gedraaid. Ten tweede is er een geheime gang waartoe RandKrant exclusief toegang kreeg. Het gaat om de keldergang onder het café die dient om de vaten te installeren. Hij maakt deel uit van een ruimer gangenstelsel onder de aanpalende panden, dat ook aangesloten was op de vluchtweg tussen de abdij en het kasteel. De doorgangen mogen dan ondertussen zijn dichtgemetst, het tot de verbeelding sprekende detail geeft dit fijne café extra cachet.


In de Groenpoort
Kerkplein 5, Grimbergen, 0472 42 99 58
van maandag tot woensdag en zaterdag van 9.30 tot 21 uur, op zondag van 7.30 tot 21 uur.