01 feb '19

Asbeek revisited

2135
door Herman Dierickx
In februari 2011 prezen we Asbeek aan als een uitstekend wandelgebied. Vol overtuiging schreven we het gehucht van Asse later nog eens te bezoeken. Acht jaar later hebben we dat gedaan.

Eind vorig jaar verscheen de interessante informatiebrochure Adembenemend Asbeek. Je kan ze als leidraad gebruiken voor een wat meer doorgedreven verkenning. Je kan de brochure makkelijk downloaden van het internet. Er staat een summier overzichtskaartje in met de interessantste wandelwegen. Je kan ook het gelijknamige wandelparkoers volgen, dat het Regionaal Landschap in 2015 uitstippelde naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan. Ook die route vind je op het internet.

WANDELEN MET BROCHURE OF PHONE

Vanaf het vertrekpunt aan de Rampelberg 21 kan je een frisse neus halen en uitwaaien in dit boeiende, reliëfrijke landschap. Als je het vijf kilometer lange traject van het goede te weinig vindt, neem je er best de topografische kaart bij om te kijken waar je welke wandelstukken kunt aanbreien. Keuze genoeg, en zo eindig je makkelijk in de buurt van tien kilometer onversneden wandelplezier. Als die afstand je ligt, kan je meteen gaan voor de Kruisborrewandeling, die voor een groot deel over het grondgebied van Asbeek loopt. De wandeling is 8,5 km en vertrekt aan het Kerkplein in Asse. Als je er niet genoeg van krijgt, is er ook nog de brochure Wandelen van ‘t Godsbronneken naar de Borgstad  in Asbeek, 9 km met vertrek aan de Heilige Familiekerk ter hoogte van Kespier (straatnaam).

Met een combinatie van al deze wandelingen in je achterhoofd of je smartphone kan je zowat alle interessante wegen en paden van dit roemrijke gehucht aandoen. Op heel wat plaatsen zal je zien hoe het landschapsherstel in zijn werk gaat. De aanleg of het herstel van heel wat poelen springt het meest in het oog. Het is deel van een groter project dat al in 2007 werd gestart. Intussen liep er al veel water door de Asbeek en aangrenzende waterlopen en gaat het project nog steeds verder. 

Als je het maximum uit het lezen van het landschap wil halen, raden we aan om volgende termen in het achterhoofd te houden en ernaar uit te kijken in het veld. Zo mis je geen enkel essentieel element van Asbeek. Hier gaan we, in willekeurige volgorde: Borchstad, Campomolen, Putberg, steengroeven, Cuesta van Asse, beekvalleien, (bron)bossen, Ten Eenhoorn, Heilsborre, Kruisborre, L- vormige hoeve met ast, bakoven, hopvelden, kasteeldomeinen, parken, kleine landschapselementen (kle’s), kouters, molens, beekvalleien, Keierberg, Bij Sedan, kalkzandsteen, Zavelput, Pullewouwe. Oh, nu ik het zo lees, dat wordt tegelijk een geheugenoefening.

HELFT WEET HOE BIJZONDER DIT IS

Bedenk dat je hier op een kleine oppervlakte veel landschapselementen bij elkaar vindt die vele andere regio’s maar al te graag zouden hebben. Het maakt de betekenis van Asbeek des te belangrijker, mooier en interessanter. Tijdens mijn verschillende verkenningen was ik verbaasd over een aantal reacties van omwonenden. Slechts een goede helft was er zich van bewust in een bijzondere streek te wonen en was tevreden met de belangstelling. De andere helft reageerde eerder onverschillig en was slechts matig tot weinig geïnteresseerd in de verscheidenheid en de geschiedenis van het gehucht.

Verschillende keren kwam ik wandelaars tegen die hadden gehoord over de troeven van dit gebied en ze waren grotendeels tevreden over wat er zoal te zien is. Ze vonden wel dat de natuurelementen wat meer mochten worden belicht in de brede communicatie, want die konden ze niet altijd goed terugvinden of interpreteren.

Het maakt duidelijk hoe belangrijk de landschapsinrichting van het Regionaal Land - schap Brabantse Kouters is, samen met vele partners en eigenaars. En ook dat er bij veel mensen voldoende bewondering aanwezig is om dit soort projecten van landschapsbouw te smaken. Soms gaan ze daarbij actief op zoek naar gerichte informatie over natuur en landschap. Dat is meteen een opsteker voor de vele betrokken instanties en eigenaars die hun beste beentje voorzetten om de bestaande troeven nog te verbeteren en de samenhang van het landschap te bevorderen. Opnieuw afspraak over zeven à acht jaar?