01 nov '20

Open ruimte beschermen

677
door Tina Deneyer
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is in een eerste poging om de komende jaren grote woningbouwprojecten in de gemeente een halt toe te roepen, teruggefloten door de gouverneur.

‘De gemeenteraad had deze zomer beslist om tot 2025 geen goedkeuring meer te geven voor de aanleg van nieuwe wegen bij aanvragen van verkavelingen die nieuwe open ruimte aansnijden’, legt burgemeester Luc Deconinck (N-VA) uit. ‘Een aantal bouwpromotoren ging tegen die beslissing in beroep en kreeg gelijk van de gouverneur. Jammer, maar we blijven bij ons standpunt dat we de resterende open ruimte moeten beschermen. Daarom is nu beslist om indien nodig een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken om een aantal zones een definitieve groene open bestemming te geven. We zijn intussen gestart met zo’n plan voor twee zones in Negenmanneke. Alleen zo kunnen we een antwoord bieden op de enorme verstedelijkingsdruk in Sint-Pieters-Leeuw. Het is voor alle duidelijkheid niet zo dat er de komende jaren geen nieuwe woongelegenheden meer zullen bijkomen. Er zijn er nog honderden in aanbouw. Maar we willen dat er de komende jaren ingezet wordt op verdichting wat betreft nieuwe woongelegenheden voor onze stijgende bevolking, niet op verdere inname van open ruimte.’ De gemeente Beersel keurde deze zomer ook een tijdelijke bouwstop goed voor verkavelingen die nog ontsloten moeten worden. ‘Tegen die beslissing werd bij ons geen beroep ingediend en dus zijn woningbouwprojecten waar nieuwe wegen voor moeten worden aangelegd pas ten vroegste in 2025 weer mogelijk’, laat burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) weten.