01 feb '18

Pleidooi voor eigen rechtbank

2073
door Tina Deneyer
33 burgemeesters van Halle-Vilvoorde en de provincie hebben opnieuw een pleidooi gehouden voor een eigen rechtbank voor de regio.

De burgervaders en de provincie klopten nog maar eens op dezelfde nagel nadat een Franstalige rechter in Brussel in enkele vonnissen de gerechtelijke onderzoekers en agenten uit Halle-Vilvoorde beschuldigde van racisme. De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde kort daarop een motie goed op initiatief van Jan Laeremans (Vlaams Belang).

In die motie wordt onder meer aangehaald dat de Brusselse rechtbank, waarop de inwoners van Halle-Vilvoorde zijn aangewezen, kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen. Straffer nog: volgens de tekst wordt de indruk gewekt dat inwoners van onze regio – ook Nederlandstaligen – bewust kiezen voor een Franstalige rechtbank in Brussel omdat daar de kans op een mildere straf of seponering groter is. De provincieraad vraagt daarom een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde en meer middelen voor het parket.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.