01 feb '24

Berichten uit het parlement

652
door Luc Vanheerentals
Van de Wetstraat tot de Kerkstraat

Vlaams minister Gwendolyn Rutten (Open VLD) pleitte op 9 november in de commissie Binnenlands Bestuur voor een initiatief op federaal niveau zodat niet-Belgische Europese burgers bij de komende lokale verkiezingen in faciliteitengemeenten ook voor de OCMW-raad zouden kunnen stemmen. In faciliteitengemeenten bestaat er, in tegenstelling tot elders, nog een aparte gemeente- en OCMW-raad. De wettelijke regeling dat deze personen bij lokale verkiezingen een stem kunnen uitbrengen, is niet van toepassing op OCMW’s.

− Het advocatenkantoor Eubelius suggereert in een nota op vraag van Binnenlands Bestuur een omweg om fusies tussen faciliteitengemeenten en andere gemeenten mogelijk te maken. Enkel het federaal niveau is bevoegd om grenzen van faciliteitengemeenten te wijzigen. Volgens Eubelius is het bij een fusie mogelijk om de taalwetgeving ongewijzigd te laten.

− Bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 werd in basisscholen in Asse, Dilbeek, Hoeilaart, Meise, Merchtem, Overijse, Drogenbos, Kraainem en Wemmel voor het eerst voorrang gegeven aan kinderen die gedomicilieerd zijn in dezelfde gemeente als de school. Hierbij werd gebruik gemaakt van een decreetwijziging die voor de Vlaamse Rand het criterium afstand tot de school anders omschrijft. Dat antwoordt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Jan Laeremans (Vlaams Belang).

− Slechts vijf randgemeenten hebben een schepen bevoegd voor gelijke kansen. Het gaat om Beersel, Hoeilaart, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Zaventem. Dat blijkt uit het antwoord van minister Rutten (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Brecht Warnez (CD&V).

− De Raad van State heeft op 16 november het verzoek van de Vlaamse regering om bij hoogdringendheid de activering van de nieuwe navigatietechniek voor vliegroutes van en naar Brussel te schrappen onontvankelijk verklaard. De regering kant zich hiertegen omdat dit volgens haar leidt tot een verschuiving van routes waardoor er meer toestellen over de Vlaamse Rand vliegen. De regering heeft hierover ook een belangenconflict lopen bij het Overlegcomité. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) stelde eerder dat de nieuwe technologie op basis van satellieten opgelegd wordt door Europa.

− CD&V-ers Peter Van Rompuy, Karin Brouwers en Katrien Partyka hebben in het Vlaams parlement een voorstel ingediend om van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde een centrumregio te maken. Op die manier kan er een bijkomende financiering komen die in correcte verhouding staat tot de omvang van de uitdagingen waarmee de regio kampt.

− Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) staat niet toe dat er Franstalige zomerscholen worden ingericht in faciliteitengemeenten. Hij reageert daarmee op plannen in die zin van Sint-Genesius-Rode. De taalwetgeving staat volgens hem in faciliteitengemeenten enkel Franstalig regulier basisonderwijs toe. Steun druist ook in tegen de basisgedachte van zomerscholen om sterk in te zetten op Nederlands en wiskunde. De gemeente betreurt de beslissing en bekijkt nu of het een vorm van Franstalige taalkampen kan aanbieden.