18 feb '14

Rand heeft meer middelen nodig

5574
door RK
In haar streekpact 2013-2018 pleit het Regionaal Sociaal Overlegcomité Halle-Vilvoorde (RESOC) er voor om de Vlaamse Rand, en bij uitbreiding heel Halle-Vilvoorde, een specifiek statuut te geven gelijkaardig aan dat van een centrumstad.

Vilvoorde en Halle waren de afgelopen jaren vragende partij om het statuut van centrumstad te verkrijgen. In haar streekpact 2013-2018 pleit het Regionaal Sociaal Overlegcomité Halle-Vilvoorde (RESOC) er voor om de Vlaamse Rand, en bij uitbreiding heel Halle-Vilvoorde, een specifiek statuut te geven gelijkaardig aan dat van een centrumstad.

Zo’n statuut zou extra overheidsmiddelen opleveren die volgens het RESOC nodig zijn om de problemen waarmee deze regio geconfronteerd wordt aan te pakken. Het gaat dan over de verkeerscongestie, de druk op de woningmarkt, de inwijking van anderstalige inwoners, de toenemende jeugdwerkloosheid, de nood aan meer onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Het kabinet van Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister voor de Rand, zegt dat een erkenning van een regio als centrumstad niet kan volgens de Vlaamse regelgeving.

Lees het volledige artikel in RandKrant van maart 2014.