01 jun '23

Reconversie van de ruimte

1084
door Tina Deneyer
Het strategisch project Zennevallei heeft na zes jaar de balans opgemaakt en die is positief. Dat vinden de partners die binnen het project samenwerken: de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, de stad Halle en de Vlaamse overheid.

‘De bedoeling van het project is de leefbaarheid in de Zennevallei te verbeteren en een antwoord te bieden op de ruimtelijke uitdagingen’, legt gedeputeerde Ann Schevenels (Open VLD) uit. ‘In de regio werden dankzij een strategisch grondbeleid 61 ha gronden aangekocht om nieuw bos en groen in te richten en toegankelijk te maken, goed voor 72,5 ha aan nieuw, toegankelijk groen. We maakten ook werk van de reconversie van bedrijven, woonomgevingen en mobiliteitsinfrastructuren en een nieuwe visie voor de bedrijvenzones.’ De partners willen op hun elan verdergaan en hebben daarom een nieuwe projectaanvraag ingediend voor de volgende drie jaar. Ook Linkebeek wil nu aansluiten.