01 dec '21

Reeën almaar zeldzamer in Zoniënwoud

1895
door Tina Deneyer
Het aantal reeën in het Zoniënwoud blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van de vzw Wildlife and Man, waarin DEMNA, een studiedienst van het Waals Gewest en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) samenwerken.

De daling van het aantal reeën in het Zoniënwoud is al aan de gang sinds 2014. Uit de recentste tellingen blijkt dat de zogenoemde kilometerindex dit jaar 0,5 ree per kilometer bedraagt. Tussen 2008, bij de start van de metingen, en 2013 was dat nog 1 ree per kilometer. ‘De daling kan het gevolg zijn van de recreatiedruk, dalende geboortecijfers, stijgende sterftecijfers en de aanwezigheid van everzwijnen in het woud’, klinkt het bij de bosbouwdiensten. ‘Verder onderzoek zal bepalen welke maatregelen nodig zijn om de dalende tendens om te buigen.’