01 sep '21

Renovatie en uitbreiding Destelheide

1166
door Tina Deneyer
Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Jeugd investeert 6,8 miljoen euro in het centrum voor jeugd, kunst en creatie Destelheide in Dworp. Het gaat om een deel van de relancemiddelen Vlaamse Veerkracht.

‘Destelheide is een unieke plek in de Vlaamse Rand’, zegt Dalle. ‘De bestaande slaapblokken zijn na meer dan 50 jaar aan renovatie toe.’ Er komt ook een nieuw slaapblok en een nieuw paviljoen voor vormingen, stages, congressen en workshops. ‘Dat het jeugdwerk een niet te onderschatten rol speelt in onze samenleving is tijdens de coronaperiode duidelijk gebleken. Voor zoveel kinderen en jongeren was het vaak een van de weinige lichtpuntjes in die donkere dagen. De crisis heeft ook aangetoond dat er een tekort is aan kwaliteitsvolle ruimte voor onze kinderen en jongeren. We moeten daarin investeren.