01 okt '19

Restauratie Kasteelhoeve

2237
door Tina Deneyer
De Vlaamse overheid heeft 1,1 miljoen euro veil voor de restauratie van het woonhuis en de stallingen van de Kasteelhoeve de Laiterie in Dilbeek.

Na de restauratie zullen een aantal administratieve diensten van de gemeente er hun intrek nemen. Wanneer dat zal zijn, is onduidelijk. De gemeente zelf moet namelijk ook een deel van de kosten voor haar rekening nemen, en het is nog niet bepaald of en wanneer er daarvoor budget beschikbaar zal zijn. Op de meerjarenplanning staan al de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en twee scholen. Jef Vanderoost, voormalig schepen van Patrimonium en huidig oppositielid van CD&V is er niet over te spreken dat het gemeentebestuur het dossier van de Kasteelhoeve niet bovenaan het prioriteitenlijstje zet.