01 feb '23

Stoommachine draait weer

1202
door Tina Deneyer
De stoomketel van de Herisemmolen van de vroegere Winderickx-kartonfabriek in Alsemberg werkt eindelijk weer. De stoommachine van Bollinckx uit Buizingen dateert uit 1894.

‘Na vijf jaar van stoomstilstand is het zover’, vertelt Philippe Winderickx van de vzw Herisemmolen. ‘Na dertig jaar was onze stoomketel aan stevige onderhoudswerken toe. Alle honderd vlampijpen waarlangs de warmte-uitwisseling tussen de rookgassen naar het water gebeurt, moesten vervangen worden. De pijpen waren door het roesten beginnen lekken.’ Het klaren van de klus liet een tijd op zich wachten omdat er subsidies aan te pas kwamen en alleen een speciaal gekwalificeerde aannemer de werken kon uitvoeren. ‘We zijn trots dat het stoomverhaal weer verdergaat’, zegt Winderickx. ‘Het is een van de laatste actieve stoommachines in Vlaanderen. Zonder stoomketel is Herisem niet compleet.’