01 apr '15

Tramlijnen ja,
maar niet voor mijn deur

10413
door Tina Deneyer
Bijna 1.000 mensen kwamen de voorbije maanden naar de infosessies van De Lijn over de nieuwe tramlijnen in de Rand. 90% is gewonnen voor de randtrams. De Lijn hoopt in 2018 te kunnen starten met de aanleg van de tramlijnen.

Vervoersmaatschappij De Lijn plant voor het zogenaamde BrabantNet drie nieuwe tramlijnen in en rond de Vlaamse Rand: een sneltram tussen Willebroek en Brussel, een ringtram vanuit Jette over Vilvoorde naar Zaventem en een luchthaventram van Brussel naar Brussels Airport. Langs de Woluwelaan in Diegem komt op de Wansonsite een depot voor dertig trams. ‘Hier zullen de trams onderhouden en hersteld worden’, zegt Dominque Renders, woordvoerster van de Lijn Vlaams-Brabant. ‘Het depot komt vlak naast de nieuwe gevangenis van Haren. De bouw ervan start in 2017.’

Tijdens infosessies in onder meer Strombeek-Bever, Machelen, Meise en Vilvoorde kregen de inwoners de voorbije maanden de kans om hun grieven bekend te maken wat betreft de tracés van de nieuwe tramlijnen. ‘Zowat duizend mensen kwamen naar onze infosessies’, vertelt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, ‘90% is voorstander van de nieuwe tramlijnen, 83% geeft aan de nieuwe trams te zullen gebruiken. Dat sterkt ons in de overtuiging dat we met die randtrams voor een deel een oplossing bieden voor het dagelijkse fileleed rond Brussel.’

NIET IN MIJN TUIN

Veel belangstelling dus voor de randtrams. Net als in het eeuwige verhaal van de wind- turbines is zowat iedereen ervoor gewonnen, maar dan wel niet in de eigen achtertuin. ‘Op dat vlak hebben een heel aantal mensen hun ongerustheid geuit. Ze vragen aandacht voor de geluidshinder en de veiligheid, een goed parkeerbeleid en garanties dat het wegverkeer voldoende kan doorstromen.’

In Strombeek-Bever bleek tijdens de infosessies vooral bezorgdheid over de impact van de tram op de nu al drukbezette Sint-Annalaan en Romeinsesteenweg. De bewoners vragen alternatieve routes naar haltes die vanuit de omgeving vlot bereikbaar zijn met de auto. In Machelen noteerde De Lijn veel positieve reacties van mensen die werken op de luchthaven. Zij vragen wel vroegere en latere rijtijden, zodat de nieuwe lijn ook voor hen een waardig alternatief is voor de auto.

In Vilvoorde is er flink wat gemor over het tracé van de ringtram. Een aantal actiecomités liet verstaan dat ze een ringtram door de woonwijken van Vilvoorde niet zien zitten. Het alternatieve tracé via de Schaarbeeklei naar de achterkant van het station kon op veel bijval rekenen.

Ook in Meise zijn er hevige tegenstanders van het tracé dat nu voorligt. De sneltram tussen Willebroek en Brussel zou langs de westelijke kant van de A12 rijden en dat zint de mensen van het Actiecomité Sneltram A12 West niet. Zij zien de tram liever langs de oostkant van de A12. Ook het gemeentebestuur is die gedachte genegen. ‘We hebben het alternatief langs de oostkant onderzocht, maar dat is geen optie’, vertelt Van Looy. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat er bij een oostelijk tracé 30% minder pendelaars gebruik zouden maken van de sneltram. Een tram langs de oostkant zou ook 25 miljoen euro meer kosten.’

WAT NU?

'De opmerkingen die gemaakt werden tijdens de infosessies zijn intussen gebundeld en doorgegeven aan het studiebureau. Zij kregen van ons de opdracht om zoveel mogelijk rekening te houden met de bedenkingen bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de drie tramlijnen’, legt Van Looy uit. ‘Dat plan moet tegen de zomer klaar zijn en dan leggen we het ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering. De bewoners krijgen nog inspraak over dat ruimtelijk uitvoeringsplan, bij de opmaak van het milieueffectenrapport en tijdens de procedure voor de bouwvergunning. We willen in 2018 starten met de aanleg van de nieuwe tramlijnen, zodat in 2020 de eerste nieuwe randtram kan rijden.’

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.