01 feb '19

Veeltalig Brussel

2207
door Tina Deneyer
Het gebruik van het Nederlands in Brussel neemt toe, maar de kennis van de taal neemt af. Tot die conclusie komt de vierde Brusselse Taalbarometer van het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO).

De Taalbarometer peilt bij 2.500 Brusselaars naar hun taalkennis en taalgebruik. 16% zegt van zichzelf dat ze goed tot uitstekend Nederlands spreken. In 2013 was dat nog ongeveer een kwart, in 2001 zelfs nog een derde. Ook de zelfverklaarde kennis van het Frans en Arabisch gaan erop achteruit. Alleen die van het Engels is gestegen. ‘Migratie speelt een belangrijke rol’, zegt taalsocioloog Rudi Janssens. ‘Het overgrote deel van de Brusselaars dat uit het buitenland komt, spreekt geen Nederlands. Toch heeft de daling van de kennis van het Nederlands in eerste instantie vooral te maken met het feit dat de Belgen in Brussel minder vloeiend onze taal spreken. De kennis bij de niet-Belgen, waarvan de meeste een cursus Nederlands hebben gevolgd, is toegenomen.’

Nog opvallend: de kennis van het Nederlands in Brussel mag dan achteruitgaan, het gebruik ervan stijgt. ‘Bijna een kwart van de ondervraagden gebruikt het Nederlands in hun communicatie met de buren en zelfs 46% spreekt de taal weleens op de werkvloer. In het dagelijkse leven worden in Brussel almaar vaker meerdere talen gesproken. Het aantal Brusselaars dat bijvoorbeeld met de buren uitsluitend Nederlands, Engels of een andere taal spreekt, is verwaarloosbaar.’

‘Het onderzoek bevestigt hoe kosmopolitisch Brussel is geworden’, zegt Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLD). ‘Het Brussels Gewest telt in vergelijking met een kleine twintig jaar geleden 250.000 inwoners meer, ongeveer het aantal van een stad als Gent. Het aantal ‘Belgische’ Belgen is in dat totaalplaatje in het Brussels Gewest gekrompen, waardoor ook het relatieve aantal mensen dat Nederlandskundig of Franskundig is, daalde. Maar ook al beheersen de Brusselaars die talen minder goed, ze gebruiken ze wel veel vaker door mekaar. De Brusselaar is dus meertalig. Dat is nu een realiteit en zal in de toekomst alleen nog maar sterker worden.’