01 nov '20

Weg in slechte staat

1616
door Tina Deneyer
Meer dan de helft van de fietspaden langs de gewestwegen in Vlaams-Brabant is in slechte staat en niet veilig. Dat staat te lezen in het tweejaarlijkse rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer dat de staat van de fietspaden analyseert.

In 2019 controleerde het Agentschap in onze provincie 371 km fietspaden langs gewestwegen. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal. 46% van de gecontroleerde fietspaden scoort behoorlijk of beter, 54% krijgt een onvoldoende. Alleen Limburg en Oost-Vlaanderen doen het slechter. De cijfers in Vlaams-Brabant zijn wel lichtjes beter dan die van de vorige meting in 2017.

‘Specifieke cijfers voor de Vlaamse Rand zijn er niet, maar de algemene tendens is jammer genoeg overal dezelfde’, reageert Wies Callens van de Fietsersbond. ‘De voorbije jaren is er vanuit de Vlaamse Regering sterk ingezet op nieuwe fietssnelwegen. Dat is op zich een goede zaak, maar daarmee raakt de historische achterstand die we hebben niet weggewerkt. Onze bestaande infrastructuur heeft meer aandacht nodig. Dat blijkt heel duidelijk uit de cijfers.’ Voor 2021 trekt Vlaanderen 335 miljoen euro uit voor fietsinfrastructuur. Dat is dubbel zo veel als dit jaar. ‘Dat is een zeer positief signaal’, vindt Callens. ‘We hopen wel dat er dit keer een veel groter deel van het budget naar aanpassing en onderhoud van de bestaande fietspaden zal gaan. Nu er meer geld is, moet dat kunnen.’

De Fietsersbond dringt ook aan op een mentaliteitswijziging bij beleidsmakers en administraties. ‘Wanneer een fietspad aan vernieuwing toe is, wordt er dikwijls gewacht tot de rioleringswerken gebeurd zijn. Dat is vaak een reden om jaren te talmen. Ons lijkt het verstandiger om toch al het nieuwe fietspad aan te leggen, ook al moet je het drie jaar later weer deels opbreken en herstellen. Maar dan heb je tenminste al die drie jaar een veilige situatie voor de fietsers gecreëerd.’ Het Agentschap Wegen en Verkeer erkent dat er nog werk aan de winkel is, maar wijst ook op het feit dat procedures vaak lang aanslepen. ‘Dat is zeker zo’, vindt ook Wies Callens van de Fietsersbond. ‘Onteigeningen kunnen jaren duren. Maar dat kan anders worden aangepakt. In plaats van te onteigenen, kan je op een gewestweg van vier naar drie rijstroken gaan. Dat is natuurlijk een keuze die je moet durven maken.’