01 feb '22

Zenne komt terug boven water

2124
door Michaël Bellon
De Noordwijk in Brussel staat de komende jaren voor ingrijpende veranderingen. Tussen het Noordstation, Thurn & Taxis en Sainctelette wordt heel wat gerenoveerd. Blikvanger wordt een stukje bovengrondse Zenne in een volledig heraangelegd Maximiliaanpark.

De Stad Brussel en het Brussels Gewest zullen daarvoor 25 miljoen euro investeren in het project Max-sur-Zenne. Het Maximiliaanpark is nu eigenlijk een versnipperd groengebied dat zich uitstrekt van de kinderboerderij aan metrostation IJzer tot de plantsoenen vlakbij de twee WTC-torens. De laatste jaren kwam het park vooral in het nieuws omdat transmigranten er hun toevlucht zoeken. Tegen 2023 en 2025 moet het park een zone worden met hogere biodiversiteit, een performante waterhuishouding, sport- en recreatievoorzieningen voor de omwonenden, en minder verkeersdrukte. In het licht van de klimaatverandering zorgt het nieuwe park ook voor verkoeling.

Max-sur-Zenne kreeg gestalte door Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de Brusselse bouwmeester en een ontwerpwedstrijd die werd gewonnen door de combinatie van de Franse bureaus OLM paysagistes, de vzw Dédale en architectenbureau HBAAT, en het Brusselse bureau Ouest. Aan het IJzerplein, waar nu nog de kinderboerderij is gevestigd, wordt over een afstand van 650 meter de overwelfde rivier terug blootgelegd. Volgens Benjamin Thiébaux van het Waterdepartement bij Leefmilieu Brussel helpt dat om de Europese verplichting te realiseren om de kwaliteit van lokale waterlopen te verbeteren. In de koker waarin de Zenne nu verstopt zit, zal een gat worden gemaakt waardoor het water bovengronds een nieuwe bedding krijgt. Mogelijk geeft een publieke kantine op een nieuw buurtplein op termijn zicht op de rivier. In ieder geval komt er een wandelpad naast dat loopt tot aan het Vergotedok aan de Upsite toren. Die voetgangersboulevard moet de Thurn en Taxis-site met het Noordstation en het Rogierplein verbinden. De kinderboerderij, die al sinds 1989 wat verdoken ligt in het park, verhuist tot vlakbij de WTC-torens en wordt opgewaardeerd met moestuinen, (fruit)bomen, meer binnenruimte en sanitair.

Het begin van de werken is voorzien voor de zomer van 2023 en zouden duren tot 2025. Eerst krijgen bewoners nog inspraak en precisering van de plannen. In totaal beslaat Max aan de Zenne 9,5 ha aan openbare ruimte: een nieuwe schakel in het netwerk van groene zones dat zich stilaan uitstrekt van het Bockstaelplein in Laken tot in het centrum van Brussel.

 Wie de Zennenu al wil terugzien, kan naar twee tentoonstellingen georganiseerd naar aanleiding van 150 jaar overwelving van de Zenne. De Beurs in Zenne tot 13 februari in het Broodhuis en Senne de crime. No Zenne to waste over het afvalwaterbeheer tot 27 maart in het Riolenmuseum.