01 feb '18

'We willen van jongeren 
actieve, betrokken burgers maken'

8848
door Wim Troch
Soms bejubeld, vaak vergeten, altijd waardevol: de honderdduizenden vrijwilligers die onze samenleving leefbaarder maken. Over hen gaat onze nieuwe reeks.

Eind november kwamen koning Filip en koningin Mathilde op bezoek in Vilvoorde. Op het programma: een gesprek met de vrijwilligers van 1001 Schakels. Een mooie erkenning voor de vzw die radicalisering bij moslimjongeren een halt wil toeroepen. De vzw, die volledig steunt op vrijwilligerswerk, zet in op school, ontspanning en zingeving.

Wanneer Vilvoorde in 2013 en 2014 in het nieuws kwam, was dat zelden positief. Meestal ging het over de geradicaliseerde moslimjongeren die naar Syrië trokken. Om het negatieve beeld over de stad bij te schaven, maar vooral om te vermijden dat jongeren nog zulke drastische keuzes zouden maken, wilde Fatima El Grandi iets doen. ‘Ik vroeg me af waarom zo veel jongeren naar Syrië vertrokken om er te vechten’, vertelt ze. ‘Ik was ook kwaad, omdat we er als land, stad en gemeenschap niet in geslaagd waren om die jongeren zich hier goed te laten voelen. Waarom wilden ze weg? Zaten ze met zichzelf in de knoop? Kregen ze geen kansen? Veel hangt af van het welzijn van de jongeren. Ze moeten hun eigen plek vinden in de maatschappij.’

DRIE COMPONENTEN

Vanuit die moederlijke bezorgdheid ging vzw 1001 Schakels in oktober 2015 van start. De werking en het aantal activiteiten groeiden gestaag. Jongeren vanaf 12 jaar uit Vilvoorde en omgeving zijn welkom. ‘Onze werking bestaat uit drie grote delen: een spirituele component, culturele activiteiten en schoolbegeleiding.’

‘Jongeren moeten zich goed voelen. Thuis, bij vrienden, op school en met zichzelf.'

Gaandeweg boden zich meer vrijwilligers aan om mee te helpen, hoofdzakelijk vrouwen. Zo ook Mariem El Makrini, Chadia Touibi en Auatef Lamarti. ‘Omdat ik zelf drie kinderen heb, heb ik ja gezegd om te helpen’, vertelt Touibi. ‘Ik ben twee jaar geleden in Vilvoorde komen wonen. Omdat ik lesgaf, heb ik me toegespitst op de schoolbegeleiding’, zegt El Makrini. Ook Lamarti zet zich in voor de schoolbegeleiding. ‘Mijn twee kinderen waren naar activiteiten van 1001 Schakels geweest. Zij overtuigden me om eens mee te gaan naar een lezing. Zo ben ik erbij betrokken geraakt.’

GELIJK GEBOREN

1001 Schakels schenkt aandacht aan zingeving, ontspanning en school. ‘Die drie aspecten zijn belangrijk. De basis is dat jongeren zich goed in hun vel voelen. Thuis, bij vrienden, op school en met zichzelf’, legt El Grandi uit. ‘Elke tiener zit met vragen en onzekerheden. Ze willen weten wie ze zijn. Zeker voor adolescenten met een migratieachtergrond is die zoektocht naar een identiteit soms moeilijk. We nodigen sprekers uit – psychologen, geschiedkundigen, islamkenners – om te vertellen over de islam en de Arabische cultuur, maar ook over andere culturen. De conclusie is altijd: wat ons bindt, is veel groter dan wat ons onderscheidt.’ El Makrini vult aan: ‘De mens gaat voor op zijn of haar religie. We worden allemaal gelijk geboren, eender van welke afkomst, kleur, cultuur of geloof we zijn.’

VOORBIJ DE CLICHÉS

Toch hoeft het bij 1001 Schakels niet allemaal even zwaarwichtig te zijn. Zo is er een kinderkoor, zijn er workshops dramatische expressie en gingen enkele jongeren vorig jaar op reis naar Andalusië. ‘Onlangs zijn we gaan paintballen en indoor skiën’, vertelt Lamarti. ‘We willen van de jongeren actieve burgers maken, betrokken in de maatschappij. Iedereen is welkom, ook wie geen moslim is.’ 

‘Elkaar leren kennen, is belangrijk’, vertelt Touibi. ‘Vaak vormen we een beeld over de andere, enkel op basis van wat we op tv zien. Maar dat zijn meestal de clichés of uitzonderingen. We moeten samenkomen, met elkaar praten en elkaar leren kennen. Enkel zo zal er meer begrip komen voor elkaar.’

‘We zijn nu twee jaar bezig en we mogen best trots zijn. We hebben laten zien dat we met iets serieus bezig zijn, dat we een kwetsbare groep kunnen helpen.’