01 jun '20

Na het vertrek van
de militairen 

7855
door Herman Dierickx
De Asiatsite is een begrip in Vilvoorde. De twee mastodont koeltorens van de elektriciteitscentrale kunnen tellen als landmark. Nu het leger er weg is, worden er stilaan plannen gesmeed voor nieuwe activiteiten.

Tot voor enkele jaren was Asiat een wat weggestoken militair domein annex Steinerschool. Toen het Ministerie van Defensie het gebied verkocht, bleek de stad Vilvoorde geïnteresseerd in het domein. Vandaag is de laatste teerling nog niet geworpen, maar burgemeester Hans Bonte (SP.A) wil al wel een tipje van de sluier oplichten over de plannen met het gebied. 

‘In eerste instantie willen we er een innovatief stadsontwikkelingsproject op poten zetten’, zegt Bonte. ‘Het gebied leent zich uitstekend als labo voor ruimtelijke planning. Daar gaan we nog enkele jaren de tijd voor nemen. We willen de inwoners erbij betrekken. We willen het domein een multifunctionele invulling geven, in de richting waarin we de voorbije jaren al experimenteerden.’

Wat nu?

Zo was er vorig jaar het project Horst Arts & Music Festival dat overkwam van het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode omdat het daar geen plaats meer had. De eerste editie in Vilvoorde kreeg een positieve evaluatie waardoor het zo goed als vaststaat dat het een vervolg krijgt in 2020, tenzij het coronavirus er anders over denkt. Ook de Zomer van Asiat in 2019 met straattheater, pop-up bars, workshops, gegidste wandelingen, optredens, sportactiviteiten liet van zich horen. Letterlijk en figuurlijk. ‘Ook de kans dat de Zomer terugkeert is groot’, zegt de burgemeester. ‘We kregen veel positieve signalen. Het was een festival waarmee we toonden dat Vilvoorde een bruisende stad kan zijn. Daar is nood aan met onze jonge bevolking. Het aantal deelnemers overtrof ook alle verwachtingen.’

‘Het noordelijk deel van Vilvoorde zal er binnen afzienbare tijd helemaal anders uitzien.ʼ

De stad kreeg de sleutels van Asiat in handen op 1 oktober 2018. ‘Sindsdien hebben we de mogelijk heden onderzocht om een goede bestemming te geven aan het gebied. Met de vrijgekomen ruimte moéten we iets doen, zeker ook omdat de toekomst van de Kruitfabriek nog niet helemaal duidelijk is. De ervaring die we daar opdeden, komt in Asiat goed van pas. Omdat we hier over meer ruimte beschikken, zoeken we naar een interessante mix van recreatie, sport, groen en natuur. Daar komt het braakliggend gedeelte van de site van de elektriciteits centrale voor in aanmerking.’ Deze plannen zullen echter moeten wijzigen nadat Engie de centrale terugkocht om er een gascentrale aan te leggen, onder voorbehoud van Europese steun. ‘We maken van de gelegenheid gebruik om na te gaan hoe we een duurzame, gemengde centrale kunnen realiseren. Als we tegelijk kunnen inzetten op warmtekrachtkoppeling, windmolens en een zonnepark, dan zou dat een opsteker zijn.’

In de directe omgeving

‘Voor de zone Asiat-Darze (insteekdok) en het aangrenzende kerkhof van de stad komt er een nieuw plan waarvoor we een studie opstarten waar ook zachte recreatie en natuur een belangrijke rol toegewezen krijgen. Het natuurgebied Dorent is al een belangrijk groen ankerpunt. Mits een verkeersluwe inrichting kunnen we de groenvoorziening, met onder meer de spontane begroeiing die er vandaag al is aan beide kanten van de Darze, bestendigen. Zelfs enige vorm van parkinfrastructuur is daar mogelijk. Cargovil is dan een te nemen hindernis, maar dat zou toch moeten kunnen.’ 

Nog dit jaar zou de fietssnelweg langs de Zenne worden verlengd over het voormalige industrieterrein van de Forges de Clabecq, ten westen van de Marius Duchéstraat, om aan te sluiten op het traject naar Brussel. De Zenne zou dan worden overwelfd en/of verlegd teneinde watergebonden industrie toe te laten aan de kanaalzone. Richting centrum zou er dan recreatieve infrastructuur komen, maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd, want die zone is vandaag slecht ontsloten en dus moet de ruimtelijke context goed worden bekeken. Duidelijk is dat het noordelijk deel van Vilvoorde binnen afzienbare tijd er helemaal anders zal uitzien.