01 apr '22

Interculturele bemiddelaar voor AZ Portaels

1783
door Tina Deneyer
Het Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde heeft Samuel Gross aangesteld als interculturele bemiddelaar. ‘Meer en meer krijgen we te maken met patiënten die geen Nederlands, Frans of Duits spreken’, legt woordvoerder Helena Polfliet uit.

‘Vaak verschilt hun culturele achtergrond van die van de zorgverstrekkers. Taal- en cultuurbarrières bemoeilijken de hulpverlening. Een interculturele bemiddelaar kan die barrières opheffen.’

‘Zowel de patiënten als de zorgverleners kunnen op mij een beroep doen om te tolken of een tolk te regelen’, zegt Samuel Gross. ‘Maar het is meer dan dat. Ik begeleid de mensen bij hun aanmelding in het ziekenhuis en zorg ervoor dat ze zich op hun gemak voelen. De ziekenhuiscultuur is niet voor iedereen evident. Mensen durven soms ook bepaalde vragen niet stellen omdat ze de taal van de arts niet voldoende begrijpen. Soms kunnen culturele verschillen tot misverstanden leiden. Ik ben er om de brug te maken tussen de patiënten en de zorgverleners.’