01 mei '21

800.000 euro voor meer biodiversiteit

1016
door Tina Deneyer
De provincie investeert meer dan 800.000 euro in 23 projecten die de biodiversiteit in de provincie moeten verbeteren.

‘In het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant is het niet makkelijk om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen, maar de coronacrisis toont nogmaals aan hoe noodzakelijk dat is. Daarom krijgen projecten die de biodiversiteit in onze provincie versterken onze steun’, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens (N-VA). Concreet gaat het om projecten die zorgen voor meer natuur, de omgeving beter wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en de leefgebieden en planten verbeteren. In de Vlaamse Rand krijgen zes projecten een deel van de subsidiepot. In Asse gaat er 24.000 euro naar meer en betere natuur rond de hoeve Hooghof. De gemeente Tervuren krijgt 33.000 euro voor de aankoop en bebossing van een gebied tussen het Zoniënwoud en de rivier de Voer. In Zaventem gaat 16.000 euro naar een insectenproject in het Woluweveld. Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters krijgt 52.000 euro om een netwerk van overwinteringslocaties voor vleermuizen uit te bouwen. In Grimbergen kan de gemeente rekenen op bijna 14.000 euro subsidies voor betere natuur in de holle wegen tussen de vallei van de Maalbeek en de Tangebeek. En het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei krijgt bijna 36.000 euro om de biodiversiteit in de boomgaard en de tuin van de Hoeve Felix De Boeck aan het FeliXart-museum in Drogenbos te versterken.