01 okt '17

Armen
het woord geven

7302
door Gerard Hautekeur
In de vereniging (W)arm-kracht hebben armen het woord. Iedere maandagavond komt een vaste kern samen in het lokaal dienstencentrum De Meer in Vilvoorde.

De vereniging organiseert een hele waaier aan activiteiten, gaande van beweegsessies, een repair café, spelotheek, pamperbank, daguitstappen tot de dag tegen armoede. Voor coördinator Luk Hollebecq duurt een dag te kort om het vele vrijwilligerswerk voor de vereniging rond te krijgen. Ook zijn vrouw Fransien springt bij, onder meer om gratis voedsel op te halen voor de wekelijkse voedselbedeling op maandag.

Ons gesprek vindt plaats bij hen thuis, want (W)arm-kracht beschikt niet over een eigen lokaal. ‘Sedert de oprichting, zeven jaar geleden, zijn we vragende partij voor een eigen ontmoetingsplek, maar dat lukt niet. (W)arm-kracht moet zich behelpen met giften, sponsoring en beperkte subsidies. De vele vrijwilligers vormen de kracht van de vereniging. Het is de groep die samen beslist over de activiteiten en de planning.’ 

SPREKEN IS ZILVER

‘De maandagavonden in De Meer staan open voor iedereen. Op de tweede maandag van de maand organiseren we altijd een infomoment, bijvoorbeeld over het isoleren van je woning. Of over het verminderen van huishoudelijk afval. Op zo’n infoavond leerden mensen bijvoorbeeld ook zeep maken. Een doos zeep kost al snel 20 euro, als je die zelf maakt amper 3 euro. Sommigen maken nu zeep en verkopen die onder elkaar.

Klinkt gek? Nee hoor, voor mensen die moeten leven van een bescheiden inkomen, helpt elke besparing. Daarom zijn we ook gestart met een pamperbank. Gezinnen die luiers over hebben, kunnen die deponeren, onder meer in een inzamelbak in de bibliotheek. We maken pakketjes van 15 stuks en verkopen die aan één euro. Het betalen van die symbolische euro is belangrijk voor de zelfwaarde van arme gezinnen. De opbrengst investeren we in de aankoop van meer luiers.’

ZWIJGEN IS GOUD

‘Armoede is vaak verborgen’, weet Hollebecq. ‘Sommige families eten liever een maand droog brood dan aan de school te vertellen dat ze de schoolfactuur niet kunnen betalen. Onze vereniging biedt gezinnen de mogelijkheid om op hun eigen tempo een klein bedrag te sparen. Op moeilijke momenten kunnen ze die spaarcenten opnemen.

Sedert vorig jaar werkt (W)arm-kracht samen met het OLV-col-lege in Vilvoorde, onder meer rond onbetaalde onderwijsfacturen. Vanuit Welzijnszorg is een werkgroep samengesteld, die we vanuit (W) arm-kracht ondersteunen. Voor veel mensen in armoede stapelen de onbetaalde facturen zich op.’

BREED AANBOD

De armoedeverenigingen krijgen vaak de opmerking dat ze enkel blanke mensen bereiken. ‘Dat is inderdaad een knelpunt. Sinds anderhalf jaar nemen toch ook allochtone mannen en vrouwen deel aan onze wekelijkse vergadering. De aantrekkingskracht zit in ons breed aanbod. Iedere woensdagnamiddag is spelotheek Pipeloentje open. Er wordt speelgoed uitgeleend en spel- en infonamiddagen georganiseerd.’

‘(W)arm-kracht kreeg hiervoor van de stad een gratis lokaal ter beschikking. Het OCMW zorgde twee jaar voor een halftijdse medewerker om de spelotheek uit te bouwen en droeg de werking vorig jaar over. We kregen ook financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.’

‘Voor elk project zoeken we een samenwerking met partners. Goesting in lezen is een initiatief van Welzijnsschakels nationaal. Voor de continuïteit namen we contact op met de bibliotheek van Vilvoorde en het Centrum voor Basiseducatie. Wie anderstalig is of Nederlands wil bijleren, kan nu elke vierde donderdag van de maand terecht in de bibliotheek voor de korte voorleessessies.’

‘Een andere partner is de KWB, waarmee we maandelijks een repair café houden waar mensen terecht kunnen voor kleine herstellingen. Dankzij de samenwerking met de Vlaamse Atletiek Liga zijn er gratis beweegsessies voor mensen in armoede. Het is tof en het komt hun gezondheid ten goede.’

(W)arm-kracht is bijzonder actief in de strijd tegen kansarmoede, maar de armoede in Vilvoorde is de laatste jaren niet verminderd. Volgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin scoort Vilvoorde met 17,6 % van de jonge kinderen in kansarmoede, het slechtst in de Rand. Hollebecq is ontgoocheld in het beleid. ‘Op alle beleidsniveaus van federaal, Vlaams tot lokaal moet veel sterker worden ingezet op armoedebestrijding.’


www.warmkracht.be