01 mei '19

Inbreiding

3304
door Tine De Wilde
Na een eeuw ruimtebeleid in expansie, waarbij het niet op kon met onze vrije ruimte, is deze nu bijna letterlijk op. Ons wonen strekt zich uit over zo’n groot gebied dat ook infrastructuur en dienstverlening niet meer efficiënt te organiseren zijn.

Hoog tijd om ons te bezinnen en naar intelligente oplossingen te zoeken voor de nog steeds toenemende woningnood. Tijd voor stadsverdichting, wooninbreiding en compacter wonen. De nieuwe sociale woonwijk Van Cotthem in Negenmanneke is zo’n recent wooninbreidingsproject. Ze past zich in tussen twee bestaande woningrijen. In 2009 kocht de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei het terrein met oude loodsen tussen de twee woonstraten. De loodsen gingen plat en architect Filip De Mulder tekende het plan voor achttien sociale woningen langs een verbindende voetweg. De oppervlakte van de woningen varieert tussen 62 en 104 m2 met één, twee of drie kamers. De wooneenheden vormen een strak, geometrisch geheel. Qua vormgeving en materiaalgebruik, donkerrode baksteen, glas en beton, sluit het fijn aan bij de bestaande bebouwde context. Een muur net boven ooghoogte scheidt de voortuintjes van de voetweg en zorgt voor de privacy van de bewoners. Iedere woning heeft een terras of tuintje en ook zijn eigen parkeerplaats. Twee woningen zijn aangepast voor levenslang wonen. Een binnenpleintje met een grote tafelbank nodigt uit tot ontmoeting. ’s Ochtends en ’s avonds gebruiken de jonge schoolgangers van De Groene Parel de voetweg als veilige doorgangsweg. Zo brengt deze nieuwe wijk in de bestaande woonkern een nieuwe dynamiek op gang.