01 okt '14

Afdeling groenten en fruit

4705
door Gerard Hautekeur
De coöperatieve vennootschap BelOrta telt 1.600 actieve telers van groenten en fruit. Ze is de grootste veiling in België en de grootste coöperatieve veiling van groenten, fruit en bio in Europa.

BelOrta is het resultaat van drie fusies in drie jaar tijd. ‘In 2011 fuseerden de veilingen Brava uit Zellik/Kampenhout met Greenpartners uit Sint-Katelijne-Waver tot Coöbra. In 2013 gingen Coöbra en de Mechelse Veilingen samen in de coöperatieve vennootschap BelOrta. En sedert 1 januari maakt ook de Veiling Borgloon deel uit van BelOrta’, zegt Luc Peeters, verantwoordelijke voor de externe relaties. Het gros van de aangesloten leden komt uit Vlaanderen, verder zijn er ook telers uit Wallonië en Nederland, zelfs enkele uit Duitsland en Luxemburg.’

BelOrta neemt een stevige marktpositie in. ‘In 2013 realiseerden we een omzet van 367 miljoen euro, wat neerkomt op 475 miljoen kg groenten en fruit. Zestig procent is bestemd voor de export. De consumenten kennen onze producten onder de merknamen Flandria voor groenten, Eburon voor fruit, Bio BelOrta voor bioproducten, en BelOblita voor de zogenaamde vergeten groenten zoals pastinaak en snijbonen.’

FAMILIAAL TUINBEDRIJF

Wat is de meerwaarde van de coöperatieve voor de producent? ‘Wij willen de toekomst van het moderne familiale tuinbouwbedrijf veiligstellen. We zorgen ervoor dat onze leden zo goedkoop mogelijk toegang krijgen tot de markt. We investeren in grote gemeenschappelijke koelcellen waar onze leden gebruik van kunnen maken. De kisten voor het geleverde fruit en groenten worden gratis gewassen. We bieden ondersteuning bij externe audits. We zorgen voor de uniformiteit van de verpakking. We bieden onze afnemers de garantie dat de normen inzake kwaliteit en voedselveiligheid zijn nageleefd.’

‘Zes dagen per week wordt een breed assortiment van groenten en fruit aangeboden. Dat grote aanbod op één locatie is onze sterkte. Het biedt voordelen voor klant en teler. De teler moet niet zelf de afzetmarkt verkennen, de promotie en verkoop organise-ren. Door het bundelen van al die activiteiten zorgt de coöperatie voor een grotere efficiëntie. De leden kunnen zich volledig toespitsen op het telen van groenten en fruit.’

GRATIS GROENTEN

‘De groenten worden vers geplukt en naar de veiling gebracht’, legt Peeters uit. ‘De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod, want ook een coöperatie is onderhevig aan de markt. We kunnen niet garanderen dat de teler alle productiekosten kan doorrekenen, maar we ijveren wel altijd voor een optimale prijs voor onze leden. Wat de dag zelf niet op de veiling wordt verkocht, wordt gratis aan-geboden aan erkende sociale organisaties, zoals de Voedselbanken, Poverello, Moeders voor Moeders. Het klopt dus niet dat er massaal veel groenten en fruit wordt vernietigd. Dat gebeurt uitzonderlijk in crisissituaties.’

EIGENDOM

‘De coöperatie BelOrta is voor honderd procent eigendom van de telers-coöperanten. Alleen actieve tuinders kunnen lid worden door minimum 5 en maximum 20 aandelen van 25 euro te kopen. De leden-aandeelhouders verbinden er zich toe hun volledige productie te vermarkten via BelOrta. Ze kunnen niet in concurrentie gaan met de eigen coöperatieve vennootschap. In de raad van bestuur zijn enkel aandeelhouders-telers toegestaan, dus alleen leden-telers van groenten en fruit, geen externen. Daarnaast hebben de leden inspraak via de productadviesgroepen en de teelt-adviesgroepen, waar ze advies kunnen geven over allerlei technische aspecten, zoals de keuze van rassen, sortering en verpakking. Die democratische besluitvorming, de economische betrokkenheid, de informatie en transparante communicatie zijn essentieel voor BelOrta.’
 

Info: www.belorta.be


de kracht van coöperaties
Wereldwijd zijn er meer dan één miljard mensen lid van een coöperatie. Coöperatieve ondernemingen stellen ruim 100 miljoen mensen tewerk. Ze scheppen meer werkgelegenheid dan alle multinationale ondernemingen samen. In deze reeks zoeken we naar de kracht van een aantal coöperaties die een band hebben met de Rand.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.