01 nov '14

Sociaal, ecologisch, spiritueel 

3758
door Gerard Hautekeur
Een oud klooster en twee leegstaande school-gebouwen in Wolvertem worden omgebouwd tot woongemeenschap De Okelaar. De initiatiefnemers stampten daarvoor een coöperatieve organisatie met sociaal oogmerk uit de grond.

Naast achttien wooneenheden voor gezinnen en alleenstaanden zijn er gemeenschappelijke ruimten: een keuken, eetplaats, wasplaats, twee gastenkamers, een ruimte voor vormingsactiviteiten en een biowinkel. ‘Toen we elkaar zes jaar geleden leerden kennen, hadden we eenzelfde droom: een cohousing project met sociale, ecologische en spirituele uitgangspunten. Na drie jaar zoeken naar een geschikte locatie vonden we een oud klooster, een leegstaande lagere school en kleuterschool in Wolvertem’, vertellen initiatiefnemers Mia Vranken en Joost Callebaut.

Samen met enkele andere gezinnen namen zij al hun intrek in de lagere school. ‘Eerst worden de kleuterschool en het klooster verbouwd. De ontwikkeling en uitwerking van het project steunt grotendeels op de vrijwillige inzet van alle huidige en toekomstige medebewoners. De naam Okelaar is synoniem voor notelaar of walnoot en staat symbool voor een nieuw begin en verandering.’

ECOLOGISCH

De ecologische dimensie blijkt uit de voorkeur voor ecologische materialen, zoveel mogelijk hernieuwbare en/of bio-afbreekbare materialen, materialen die zorgen voor een gezond binnenklimaat. ‘Voor de verwarming plannen we een centraal verwarmingssysteem met een pelletkachel en een houtvergassingssysteem. Daarbij zullen we afvalhout en lokaal kaphout gebruiken. De pellets halen we bij het lokale pelletbedrijf, opgericht door Ecopower. Die lokale biomassa beschouwen we als de meest ecologische brandstof.

Met gemeentelijke subsidies leggen we groendaken aan. Het wordt een van de eerste hellende groendaken in België. Voorts kiezen we voor zonneboilers, zonnepanelen, het hergebruik van water. Wie hier komt wonen, maakt een nadrukkelijke keuze voor een duurzame leefwijze. We willen elkaar aanmoedigen en van elkaar leren om bewust ecologisch te leven. Binnen de woongemeenschap promoten we het systeem van particulier autodelen. We zijn voorstander van streekgebonden groenten en fruit. Daarom werken we samen met de zelfoogstboerderij De Klepper uit de buurt. Mensen kunnen er biologisch geteelde groenten en fruit plukken.’

SOCIAAL

‘Eind 2015 worden de eerste dertien wooneenheden opgeleverd. Met De Okelaar willen we aantonen dat een ecologische verbouwing niet duurder hoeft te zijn dan een klassieke’, benadrukken Vranken en Callebout. ‘Gelet op de schaal van ons project staan we in een gunstige positie om met leveranciers te onderhandelen. We waken erover dat de verkoopprijs van de wooneenheden onder de marktprijs ligt. De Okelaar is immers een sociaal project. We voorzien in woningen voor alleenstaanden en bevolkingsgroepen die moeilijk betaalbare huisvesting vinden en we willen aangenaam en betaalbaar wonen in de Rand mogelijk maken.

Om de sociale doelstelling van De Okelaar te verwezenlijken, hebben we een coöperatieve gemeenschap met sociaal oogmerk opgericht. De coöperatie is de eigenaar van het paviljoen, de gelijkvloerse verdieping van het klooster met de verschillende gemeenschappelijke ruimten. We stellen de gemeenschappelijke zalen open voor vergaderingen, sociaal-culturele activiteiten, vormingen van lokale verenigingen. Zo wil De Okelaar uitgroeien tot een levend buurtcentrum. Op de dertiende van elke maand eten de toekomstige bewoners samen. Op die gezamenlijke maaltijd zijn ook mensen uit de buurt welkom.’ 

SPIRITUEEL

‘De spirituele pijler levert de inspiratie voor de ecologische en de sociale uitgangspunten van het cohousing project. Voor ons betekent spiritualiteit dat we bewust leven, met respect voor elke mens en elke levensbeschouwing. Daaruit vloeit de zorg en liefde voor de aarde (ecologische pijler) en de zorg en liefde voor elkaar (sociale pijler) voort. De oprichting van een coöperatie met sociaal oogmerk is daar een logisch gevolg van.'

'De coöperatie organiseert de renovatie van de site, de zakelijke aspecten van de woongemeenschap en biedt mogelijkheden voor sociaaleconomische tewerkstelling. De huidige en toekomstige bewoners hebben minstens één aandeel in de coöperatie. Ook andere geïnteresseerden en investeerders kunnen een aandeel kopen.’


www.okelaar.be

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.