01 dec '16

De zoektocht naar goedkope woonprojecten

8797
door Luc Vanheerentals
Wonen in de Rand is duur. Om woningen betaalbaar te houden, richtte de Vlaamse overheid in 1992 Vlabinvest op. Dat investeringsfonds probeert betaalbare woningen aan te bieden. Het is een proces met vallen en opstaan.

In 2015 realiseerde Vlabinvest 159 nieuwe woongelegenheden in Sint-Genesius-Rode, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Huldenberg en Wemmel. Dat brengt het totale aantal panden sinds de oprichting in 1992 op 856 of 35 per jaar. Hiervan zijn er 443 sociale woningen; 288 appartementen en 125 woningen door Vlabinvest gefinancierd. Dergelijke woningen kunnen goedkoper dan de marktprijs gekocht of gehuurd worden door mensen met een inkomen dat boven de inkomensgrens van sociale woningen ligt. In Overijse verkocht Vlabinvest vorig jaar voor het eerst in haar geschiedenis koopkavels. Het betrof 14 kavels op de site Beiershof aan de Windmolenstraat. Ze gingen voor een kwart onder de marktprijs van de hand. 

VOORRAAD  AANLEGGEN

In 1992 richtte de Vlaamse Regering Vlabinvest op om in de Rand betaalbare woningen aan te kunnen bieden. In 2014 werd de bevoegdheid overgedragen naar de provincie Vlaams-Brabant. Het werkingsgebied strekt zich momenteel uit over Halle-Vilvoorde, Tervuren, Huldenberg, Bertem en Kortenberg. ‘De woningprijzen in deze regio zijn zeer hoog. Doordat ook de inkomens hier gemiddeld hoger zijn, komen mensen minder vaak in aanmerking voor een sociale woning. Om mensen die een band met de eigen regio kunnen aantonen de kans te bieden hier te blijven wonen, hanteert Vlabinvest inkomensgrenzen die hoger zijn’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). Vlabinvest bouwt hiertoe een grondvoorraad op die gebruikt kan worden voor de realisatie van betaalbare woonprojecten. Momenteel bezit het 18 ha. Daarnaast worden leningen ver- strekt aan sociale huisvestingsmaatschappijen om samen projecten te realiseren. Zo werd in 2015 14,7 miljoen euro geleend waarmee 102 woningen gebouwd zullen worden. Tenzij het koopwoningen betreft, geeft Vlabinvest de grond aan de bouwheer in erfpacht. Volgens de gedeputeerde staan er mooie projecten op stapel. Zo kon recent via het voorkooprecht een gebied van 3ha 15a in Wolvertem worden aan- gekocht. Vlabinvest wil er koopwoningen rea- liseren. ‘We zijn ook bezig met het uittekenen van de plannen voor de gronden die we in 2015 aankochten in Merchtem, Lennik en Machelen.’

BAKSTENEN VOOR ZORGSECTOR

Sinds de provincie het beheer van Vlabinvest overnam, stijgt het aantal kandidaten voor woningen. Dehaene signaleert dat lokale besturen Vlabinvest steeds vaker tippen over gronden die te koop staan. Voor de realisatie van projecten wordt nu uitsluitend samengewerkt met sociale huisvestingsmaatschappijen. Omwille van hun beperkte middelen wil Dehaene ook met andere partners in zee gaan. De nieuwe uitdaging is het zopas opgerichte Vlabzorginvest, waarmee geïnvesteerd kan worden in de uitbouw van welzijnsvoorzieningen.

De provincie Vlaams-Brabant mag de 2,5 miljoen euro dat het hiervoor jaarlijks spendeerde in de regio verder aanwenden. Waarvoor het geld precies gebruikt zal worden, is nog niet uitgemaakt.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.