01 dec '22

Geen enkele minderheid heeft de meerderheid

1282
door Tina Deneyer
Auteur, onderzoekjournalist en Brussel-gids Hans Vandecandelaere portretteert op de nieuwe website www.hyperdiversbrussel.be in 42 afleveringen Brussel in al zijn diversiteit. Vandecandelaere schreef in het verleden al boeken over Molenbeek en migratie in onze hoofdstad.

Hyperdivers Brussel is het resultaat van maar liefst 160 interviews. ‘Ik praatte vooral met professionals omdat ik van hen te weten wilde komen hoe diversiteit binnenwaait in allerlei uiteenlopende sectoren: van huisvesting over gezondheidszorg en onderwijs tot cultuur en jong zijn in Brussel. Ik wilde van hen ook horen wat er lukt en wat niet.’

‘In Brussel heeft geen enkele minderheid de meerderheid en is het verschil de norm. Andere steden gaan ook die weg op, maar Brussel is koploper in België.’ Vandecandelaere ziet in zijn reeks de hyperdiversiteit in Brussel als een bron van rijkdom, maar een hoeraverhaal is het zeker niet. ‘De hyperdiversiteit die Brussel kenmerkt, heeft iets dubbel. Het kleurrijke maakt van Brussel een fascinerende wereldstad met een massa troeven, maar het brengt tegelijk heel veel uitdagingen met zich mee. Denk maar aan de wooncrisis, de armoede of de achteruitgang van de kennis van de landstalen bij de Brusselaars. Of te grote groepen die op school onvoldoende de landstalen leren, met alle gevolgen voor de doorstroming naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. De grote verschillen zorgen ook voor botsende visies. Ik hoef maar naar mijn eigen straat in Anderlecht te kijken. Die is de laatste jaren qua bevolkingssamenstelling enorm veranderd. Hier zijn mensen komen wonen die heel andere opvattingen hebben over hoe je je leven leeft en omgaat met je omgeving. En dus betekent samenleven ook continu onderhandelen.’

‘Er borrelen veel vragen op uit mijn portret van de hyperdiversiteit. Ik heb zeker niet de pretentie om overal een pasklaar antwoord op te bieden. Zwartwerk is bijvoorbeeld een groot probleem in Brussel, maar die sector wit krijgen en komaf maken met uitbuiting, is heel complex. Daarom probeer ik de realiteit zo goed mogelijk te beschrijven, zodat anderen op die kennis verder kunnen bouwen.’ Dat de uitdagingen die onze hoofdstad kent niet stoppen aan de gewestgrenzen stelt ook Vandecandelaere vast. ‘Veel problematieken tref je - in mindere mate - ook aan in de Vlaamse Rand. Brussel en de Rand zijn nu eenmaal sterk met elkaar verweven. Op het vlak van mobiliteit bijvoorbeeld, maar ook op heel wat andere domeinen. Net daarom heeft iedereen er baat bij om Brussel te begrijpen. Met mijn reeks hoop ik op dat vlak iets bij te dragen.’

Op 15 december om 19.30 uur geeft Hans Vandecandelaere een onlinelezing over zijn reeks Hyperdivers Brussel via Zoom. Inschrijven is noodzakelijk en doe je via de zoekterm ‘hyperdivers Brussel’ op www.brukselbinnenstebuiten.be. Wie zich inschrijft, krijgt de dag van de lezing een link toegestuurd. Brukselbinnenstebuiten organiseert ook wandelingen met Hans Vandecandelaere. De data van de gidstoer Brussel? Hyperdivers vind je op hun website.