02 jul '18

Groene dorpskern voor Drogenbos

1465
door Tina Deneyer
In Drogenbos werken de gemeente, de provincie, het Agentschap Natuur en Bos en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei aan een groenere dorpskern. Dat is geen overbodige luxe in deze kleine faciliteitengemeente.

Van de 2,5 km2 oppervlakte die Drogenbos telt, is er de helft ingenomen door industriegebied en nog eens een kwart door woningen. Van de zowat 20% open ruimte is er 15% in privébezit. ‘Door vier concrete realisaties op het terrein creëren we bijkomend groen in het straatbeeld van onze gemeente’, zegt burgemeester Alexis Calmeyn. ‘De omgeving van het gemeentehuis en de kerk wordt groener en toegankelijker. Dat is ook het geval voor de begraafplaats, waar rustzones en zitbanken komen. Het binnengebied aan de Sterstraat krijgt ook zitbanken, nieuwe bomen en planten. In de straat zelf zijn al de eerste laanbomen aangeplant. Daar gaan we de mensen aanmoedigen om hun gevels groener te maken.’