01 dec '19

Boost voor Ruisbroek

8282
door Gerard Hautekeur
De nieuwe bestemming van de Onze-Lieve-Vrouwkerk zal de leefbaarheid van Ruisbroek centrum verhogen. Cruciaal daarbij is de voorziening van een polyvalente zaal en de opening van een buurtcafé. Tegelijk krijgt het kerkplein een grondige facelift.

Van de zeven kerken in Sint-Pieters-Leeuw wordt Sint-Pieter in het centrum van de gemeente de hoofdkerk met twee tot drie misvieringen per maand. Daarnaast zijn er nog twee bij-kerken in de parochies Vlezenbeek en Zuun met één viering per maand. De vier overige kerken, waaronder de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Ruisbroek, komen volgens het kerkenbeleidsplan in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke herbestemming.

Schepen Jan Desmeth (N-VA) van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt dat er een groot lokaal draagvlak is voor de nieuwe nevenbestemming van de kerk in Ruisbroek. ‘De Onze-Lieve-Vrouwkerk staat op de lijst van waardevol erfgoed in VlaamsBrabant, maar is geen beschermd monument. In 2016 ging een consortium van architecten aan de slag. In overleg met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de kerkfabriek, de parochie en de verenigingen van Ruisbroek ontwierpen ze een modelproject. Ook de bevolking kreeg info en inspraak over het project dat inmiddels door het gemeentebestuur is goedgekeurd.’

Drie aparte delen

‘In het plan komt er een nieuwe hoofdingang aan de zijkant van de kerk die uitgeeft op het kerkplein. Aan die ingang wordt een sas gebouwd dat toegang zal bieden aan drie aparte onderdelen van de kerk. Het eerste is de verkleinde kerk, die wordt beperkt tot het bestaande kerkkoor. Ongeveer 30 tot 50 mensen kunnen er plaats nemen voor kerkelijke vieringen. Ten tweede is er het geplande buurtcafé in de zijbeuk die grenst aan het kerkplein. Als derde onderdeel is er een grote, multifunctionele zaal in de middenbeuk en de andere zijbeuk. De voorgestelde opdeling maakt verschillende combinaties mogelijk. Stel dat er een groot banket of concert wordt georganiseerd waarvoor de polyvalente zaal te klein is, dan kan de tussenwand naar het buurtcafé worden weggehaald. Of als er een grote opkomst wordt verwacht voor een kerkdienst, kan naast het kerkkoor ook de polyvalente zaal worden gebruikt. In de nabije toekomst is de multifunctionele zaal interessant voor het gemeentelijke cultuurcentrum Coloma dat met zijn programma vaker op verplaatsing gaat. De herbestemming gebeurt met respect voor de kerk en schept tegelijk nieuwe kansen voor ontmoeting en verbinding. Een vertegenwoordiger van de bisschop was op alle belangrijke bijeenkomsten aanwezig en staat dan ook achter het voorstel van een gedeeltelijke ontwijding door het bisdom.’

Autovrij kerkplein

‘De herbestemming van de kerk zal nog beter tot zijn recht komen met de opwaardering van het kerkplein dat autovrij wordt’, benadrukt de schepen. ‘Voor het buurtcafé plannen de architecten een opening in de zijgevel van de kerk die toegang geeft tot het kerkplein, zodat bezoekers bij warm weer buiten op het terras kunnen zitten. Ook andere kleinhandelszaken zullen baat hebben bij het nieuw aangelegde plein. Voor de huidige 35 parkeerplaatsen op het kerkplein is er een alternatief. Op de nabijgelegen industriële site is een woonproject gepland en komt er mogelijks een nieuw woonzorgcentrum. In functie van dit nieuwe wooncomplex op de site van de vroegere ‘Algemene Centrale Verwarming’ wordt een ondergrondse parking aangelegd. Daarin worden 70 tot 100 publieke parkeerplaatsen voorzien. Ruisbroek was vroeger een van de rijkste deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw, maar de oude industrie ging teloor en Ruisbroek verarmde. De opwaardering van het centrum past in de strategie van Sint-PietersLeeuw om Ruisbroek met zijn 6.500 inwoners nieuwe impulsen te geven.’ 

Het consortium van architecten raamt de kosten voor de herbestemming van de kerk op 1,7 miljoen euro. Dit bedrag staat ingeschreven in de begroting van het meerjarenplan 20-25. ‘De eerste concrete realisaties van de herbestemming zullen echter pas zichtbaar zijn in de tweede helft van 2022.’