01 apr '18

Felle vormen
en kleuren

4222
door Michaël Bellon
Schilder Jean Brusselmans werd in 1884 in Brussel geboren en woonde van 1924 tot aan zijn dood in 1953 in Dilbeek in zijn huis Kouden Haard, dat hij zo noemde omdat er door het beperkte succes van zijn werk weinig verstookt of verteerd kon worden.

Postuum blijft de reputatie van Brusselmans in kunstmiddens in stijgende lijn gaan. In 2011 kreeg Brusselmans voor het eerst in dertig jaar een retrospectieve in Mu.Zee in Oostende en nu gaan ook de Nederlanders overstag. Het prestigieuze Gemeentemuseum in Den Haag wijdt een grote tentoonstelling aan het eenvoudige, naïeve, maar krachtige authentieke werk van de Brabantse schilder, die zich niet bij een of andere stroming liet inlijven.

Brusselmans’ werk is vrij consistent. Hij volhardde in het afbeelden van zijn onmiddellijke omgeving en deed dat met grote vlakken, duidelijke lijnen en niet altijd even vrolijke maar felle kleuren. Die onmiddellijke omgeving, dat is zijn huiskamer, die aanleiding gaf tot een aantal stillevens, maar ook de portretten van zijn vrouw Marie-Léonie in enkele marines en sneeuwlandschappen, en vooral de afbeeldingen van de veelkleurige lappendekens in het Brabantse landschap. Daarop krijgen de in geometrische figuren gevatte velden en wolken, kubistische allure. Bij de eigenzinnige Brusselmans zijn de onderwerpen vooral een excuus om te kunnen experimenteren met vorm en kleur, waardoor je van figuratieve abstractie zou kunnen spreken. In Den Haag hangen veertig schilderijen van verschillende musea en verzamelaars, vooral van zijn productieve periode tijdens het interbellum.

TOT 10 JUN
Jean Brusselmans
Gemeentemuseum 
Den Haag, www.gemeentemusem.nl