01 mei '17

Piepjong versus
vaste waarde 

4602
door Sofie Vanden bergh
Bij het opstarten en uitbouwen van een jeugdhuis komt er heel wat kijken. Jongeren nemen vaak zelf het initiatief en willen meer dan ooit een gevarieerd publiek bereiken.

In de Oppemstraat in Tervuren bevindt zich, op dezelfde locatie als het vroegere jeugdhuis, het kersverse jeugdhuis Tram 44, de nieuwe thuishaven voor jonge Tervurenaars. Het is omgeven door enkele middelbare scholen en ligt op een binnenplaats naast de lokalen van de KSA en de petanqueclub. De officiële opening vond plaats op 31 maart. Pril dus, maar wij willen toch al weten hoe ze de toekomst zien. We spreken met Elmo (voorzitter) en Louca, initiatiefnemers en bestuursleden van Tram 44.

Elmo: ‘Tussen pot en pint, zo is het idee ontstaan om een jeugdhuis te openen. Wij vinden dat er in Tervuren te weinig te doen is voor jongeren en willen daar verandering in brengen.’ Louca: ‘We willen een plek creëren waar jongeren welkom zijn om zelf ideeën uit te werken. Onlangs benaderde iemand ons met de vraag om een drum ’n bass feestje te organiseren. Wij zorgen voor de omkadering, de rest vullen de jongeren zelf in.’

JEUGDHUIS RAFIKI

Driehonderd leden en binnenkort drie jaar oud: welkom in jeugdhuis Rafiki in Grimbergen. Tars, voorzitter en oprichter: ‘We konden de plaatselijke beleidsmakers overtuigen om een jeugdhuis te openen. In enkele brainstormsessies met meer dan honderd jongeren uit de buurt hebben we onze ideeën uitgewerkt en voorgesteld. De steun kwam er snel, onze locatie volgde een half jaar later.

Van de gemeente kregen we het kleine lokaal van het JOC De Witte Villa (jongerenontmoetingscentrum) aan de Oyenbrugstraat. Wij hadden vrij spel voor de inrichting ervan. Sinds een jaar hebben we ook een contract voor de grote zaal, waar we fuiven en concerten organiseren. Het JOC ligt wat buiten het centrum van de gemeente, maar het is sinds onze komst een echte ontmoetingsplaats geworden waar ook andere verenigingen te recht kunnen’

PLEK OM TE LEREN

Elmo: ‘In ons eerste jaar willen wij een gevarieerde waaier aan activiteiten aanbieden. Het zal soms nog spannend worden, omdat we nog niet goed kunnen inschatten of een en ander gaat aanslaan, maar da’s geen probleem. Een jeugdhuis is een leeromgeving, waar dingen fout kunnen lopen. Daar kunnen we alleen maar uit leren.’

Louca: ‘We willen vermijden dat er maar één groep vertegenwoordigd is. We willen een gevarieerd publiek. Vaak zie je dat de plaatselijke jeugdbeweging eigenlijk het jeugdhuis is. Dat willen we niet. Uiteraard zijn de leden van de jeugdbeweging meer dan welkom, maar het mag zich niet enkel tot hen beperken. We rekenen ook op de inbreng van anderen. Heeft iemand een idee of zin om iets te organiseren? Dan zijn ze hier aan het juiste adres.’

CREATIEF OMSPRINGEN MET MIDDELEN

Tars: ‘Met Rafiki hadden we in het begin geen lokaal. Dat maakte dat we overal en nergens samenkwamen. We deden activiteiten buitenshuis of hielpen andere verenigingen. Sinds we in het JOC zitten, beschikken we over veel meer mogelijkheden. Onze eerste activiteit was het inrichten van ons lokaal. We hebben alles zelf gedaan.

Nu we ook de grote zaal kunnen gebruiken, organiseren we geregeld fuiven en concerten. Maar we blijven ons ook inzetten voor andere doelgroepen. Zo doen we elk jaar mee aan de zwerfvuilopruimactie van de gemeente en organiseren we één keer per jaar een old school fuif voor 21-plussers. De bedoeling is dat onze ouders dan hun zetel verlaten en mee komen tappen of dansen op hits uit de gouden jaren.’

INVESTEREN IN DE JONGE GARDE

Als we polsen naar de toekomst, zitten ze bij Rafiki en Tram 44 op dezelfde lijn. Tars is aan zijn tweede voorzitterstermijn bezig en wil nu tijd steken in het vinden van een waardige opvolger. Tars: ‘Het is gezond om na een tijd het roer aan anderen over te laten. We willen onze ervaringen in een draaiboek neerpennen, zo kunnen onze opvolgers meteen aan de slag, want wij hebben het al doende moeten leren en het vergt wat kennis om alles in goede banen te leiden.’

Tram 44 staat nog in de kinderschoenen, maar Elmo en Louca willen later een goed draaiend jeugdhuis achterlaten. Elmo: ‘Binnen een aantal jaar willen we fier kunnen terugkijken en denken: dat hebben we hier goed opgestart.’

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.