01 nov '21

Lokale droogteplannen

1245
door Tina Deneyer
De provincie Vlaams-Brabant gaat gemeenten en rioolbeheerders die een droogteplan opstellen om wateroverlast tegen te gaan, subsidiëren.

‘In zo’n droogteplan wordt een visie uitgewerkt over waar en hoe je de neerslag zoveel mogelijk ter plaatse houdt, nuttig gebruikt, infiltreert, buffert en pas in laatste instantie vertraagd afvoert’, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Waterlopen. ‘De droogteplannen zijn belangrijk omdat de gemeenten volgens de Blue Deal van de Vlaamse Regering tegen 2024 een hemelwater- en droogteplan moeten hebben, willen ze in aanmerking komen voor subsidies. Ze dragen ook bij tot de uitbouw van een veerkrachtig watersysteem dat weerbaar is tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Door een financieel duwtje in de rug wil de provincie de gemeenten stimuleren om snel werk te maken van een droogteplan.’