01 okt '18

Rijk aan soorten

2620
door Herman Dierickx
Als je dit leest zijn in het Bos van Aa in Zemst, vlakbij de grens met Grimbergen, meer dan 2.500 dier- en plantensoorten gespot op een periode van pakweg 15 jaar.

Het geeft een beeld van de biodiversiteit van een 250 ha groot gebied dat bestaat uit bos, graslanden, open water, beken en grachten en wat akkers. Daarmee schat ik dat ongeveer de helft tot een derde van alle soorten daar op naam staat, microscopisch kleine dieren en planten niet meegerekend.

Dit gebied werd in juli officieel erkend als natuurgebied dat, behalve zijn Europese bescherming (Natura 2000), ook deel uitmaakt van het Vlaams netwerk van natuurgebieden. Vooral de bijzondere soortenrijkdom en de variatie in leefgebieden waren aanleiding voor de erkenning. Die zijn er uiteraard slechts gekomen door een consequent volgehouden beheer, van inmiddels bijna twintig jaar, door een groepje vrijwilligers van Natuurpunt.

De voormalige zandwinning is niet toegankelijk voor het publiek omdat er nog veel inrichtingswerken moeten gebeuren. De veldwegen en het Kollintenbos zijn wel permanent toegankelijk voor wandelaars met interesse voor de natuur. Die krijgen er intens mooie landschappen te zien.

Aan de overkant van het kanaal ligt het eveneens deels vrij toegankelijke Gravenbos in Humbeek, waar andere leefgebieden en biodiversiteit aanwezig zijn die de soortenrijkdom van het Bos van Aa aanvullen. Alles samen geeft dit een uitzonderlijke natuurzone van vijfhonderd hectare, waar wandelaars met respect voor de natuur welkom zijn. Op alle openbare plaatsen kunnen honden mee, maar enkel als ze aangelijnd zijn. .