02 jul '18

Vuil en proper water

3442
door Herman Dierickx
In het Aquafin waterzuiveringsstation in Grimbergen gebeurt de dagelijkse zuivering van het afvalwater van ongeveer drieëntachtigduizend mensen. Als het biologisch zuiveringssysteem op volle kracht draait heeft het een capaciteit van honderdduizend inwoners.

Elke dag geven een tiental technische mensen van Aquafin het beste van zichzelf om dit station, samen met een tiental kleinere in de buurt, draaiende te houden.

Als je eens rondrijdt en rondkijkt in het zuiveringsgebied, dat de gemeenten Asse, Wemmel en Zemst (deels) en Meise, Grimbergen en Vilvoorde (grotendeels) omvat, besef je hoe belangrijk waterzuivering is.

Op plaatsen waar voldoende riolering ligt, is de waterkwaliteit van de beken redelijk tot goed. Waar huizen nog op het rioleringsstelsel aangesloten moeten worden, zijn de grachten en beken in een erbarmelijke toestand. Op de grenszones van waar het goed en minder goed gaat, zie je twee verschillende werelden bijeenkomen.

Dat kan je goed zien op de plaats waar Aquafin het gezuiverde water in de Tangebeek stort. Stroomopwaarts van dit punt ziet de beek er grauw, grijs en redelijk vervuild uit. Nog te veel huizen lozen hun ongezuiverd afvalwater rechtstreeks in de beek omdat ze niet aangesloten zijn op het rioolstelsel dat hun afvalwater naar de zuiveringsinstallatie brengt.

Stroomafwaarts van het lozingspunt is het water helder, groeien er heel wat planten op de beekbodem en krioelt het van leven in de vorm van amfibieën, vissen, waterjuffers, eendagsvliegen,... Mits een goed beheer van de waterloop vermeerderen planten en dieren zich zienderogen.

Ga voor de gelegenheid eens wandelen in het natuurgebied Dorent in Eppegem. Vanaf het nieuw crematorium Daelhof in de Erasmuslaan loop je langs de levende Tangebeek. Dan zie je hoe het gezuiverde water van Aquafin voor veel leven zorgt.

Komende jaren wordt het nog beter, als minder huizen hun afvalwater rechtstreeks in de beek lozen. Hopelijk is die klus snel geklaard, want in het gehucht Borgt is de beek nog te veel een vervuilde waterloop.