01 apr '19

Zweefvliegen

1786
door Herman Dierickx
Een paar maanden geleden verscheen een standaardwerk over de zweefvliegen van de Lage Landen.

Inderdaad, niet ‘zweefvliegen’, maar ‘de zweefvliegen’. Een lidwoord verschil geeft een wereld van verschil met die beestjes in het veld. De zweefvliegen zijn kleine wondertjes van de natuur die er veel verschillende leefwijzen op nahouden. Het zijn meesters in de camouflage. Veel soorten lijken op bijen, wespen, en andere gevaarlijke soorten. Die nabootsing van gevaarlijke soorten helpt in de natuur, maar heeft ook al heel wat mensen ertoe aangezet zweefvliegen te doden omdat ze denken dat het om een wesp gaat. Een zweefvlieg is echter de onschuld zelve; steken of bijten kan ze niet.

In het prachtige handboek 'veldgids Zweefvliegen' komen alle 384 soorten aan bod. Het is een handige veldgids met 1.700 afbeeldingen en talloze details om ze allemaal van elkaar te kunnen onderscheiden. De auteurs, een Vlaming en een Nederlander, werkten er vijf jaar voor samen en deden een beroep op een keur aan specialisten. Het eindresultaat is een ongeziene publicatie die de eerste jaren niet gedateerd zal raken. Dat op zich is al een enorme verdienste, want de wisselende soortensamenstelling van de jongste jaren is om heel wat redenen niet min. 

De determinatiesleutels staan op punt, alle foto’s geven haarscherp de onderscheidende kenmerken weer. De bespreking van elke soort is eerder summier, maar zeer relevant en goed geformuleerd. De vliegtijden en verspreidingskaartjes voor Nederland en België zijn klein en sober, maar geven een voldoende duidelijk overzicht weer. Je moet het maar doen: zoveel specifieke informatie over één insectenfamilie zo gebald, mooi geïllustreerd en specifiek beschrijvend in een boek persen. Hoed af!