01 mei '16

Aan de heer Donald J. Trump

4253
door Dirk Volckaerts
Dirk Volckaerts, columnist van RandKrant, kon niet langer aanzien hoe de Rand wordt gediscrimineerd en besloot een open brief te sturen naar Donald Trump, kandidaat voor de republikeinse nominatie in de race naar de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten.

Geachte heer Trump,

Ik richt dit schrijven tot u namens het Comité ter bevordering van het imago van de Groene Rand vzw (voorheen: Comité ter bevordering van het imago van de Vlaamse Rand rond Brussel vzw). Het is met spijt dat wij hebben moeten vast­ stellen dat u het, tijdens de campagne voor de republikeinse nominatie voor de VS­-presidents­verkiezingen, al minstens driemaal publiekelijk over Brussel heeft gehad. Zo heeft u Brussel onder meer een hellhole genoemd.

Wij begrijpen dat, maar vinden het jammer dat – eens te meer – de Groene Rand hierbij vol­ledig over het hoofd wordt gezien. En dit volledig ten onrechte. Want als Brussel een hellegat is, dan is de Rand op zijn minst het vagevuur! Het voorgeborchte! (Volgens deze nomenclatuur, die niet van ons is maar van Dante Aligheri, is Vlaan­deren daarbij dan het Paradijs, maar dat is het onderwerp van een andere brief.)

Het voorgeborchte, dus. Wáár, zo vraag ik u, ligt immers de luchthaven van Brussel (sic!) -­natio­naal? Niet in Brussel hoor, wel in de Groene Rand! Oké, het Groen beperkt zich hier tot wat gras op de middenberm van de N22, maar laat de bood­schap duidelijk zijn: geen enkele Brusselse poli­ticus, geen enkel Brussels bestuursniveau noch Brusselse politiezone heeft iets met de luchtha­ven te maken. Wel onze eigen bestuursniveaus: de gemeente Zaventem, de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams Gewest en het Koninkrijk België. U leest het goed: vier bestuursniveaus, in plaats van drie, want in Brussel hebben ze niet eens een provincie. Wel een administratief arron­dissement en een gemeenschappelijke gemeen­schapscommissie, maar dat is allemaal maar om te lachen. Ik zweer het u: onze versnippering is beter én duurzamer dan die van Brussel!

Wist u dat de Groene Rand (400.000 inwoners) ook 19 gemeenten telt, net evenveel als het zoge­naamde Falend Gewest (1,1 miljoen inwoners), en dat die allemaal met recht en reden ook baronieën genoemd mogen worden? Dat de Groene Rand maar liefst twaalf onafhankelijke politiezo nes telt: de PZ Tervuren, Zaventem, WOKRA, Druivenstreek, Zone Rode, Beersel, Dilbeek, POL AMOW, K­L­M, Grimbergen, Vilvoorde­ Machelen en Sint-­Pieters-­Leeuw. Twaalf, of dubbel zoveel als in Brussel. En dat we zeven brandweerkorpsen hebben, tegenover één in Brussel. Zeg nu zelf: als dit niet inefficiënt is, wat is het dan wel? En toch altijd maar weer Brussel voortrekken in uw kritiek!

En u moet niet doen of Brussel het mono­polie op radicalisering heeft, of hét absolute bolwerk van jihadisten is. Wat, zo vraag ik u, heeft Vilvoorde dat Molenbeek niet heeft? Wij hebben hier ook onze Syriëstrijders, onze geradicaliseerde jongeren en onze no ­go­-zones. Niet voor niets hebben de Brusselaars begin jaren 1990 de succesvolle tram 58 van Vilvoorde-Centrum naar Sint­-Agatha­-Berchem afgeschaft, om de Vilvoordse ‘problemen’ niet langer ‘te importeren’. Waar precies spraken die vierhonderd hooligans af om te gaan betogen? Juist: in Vilvoorde! Het is trouwens pas na het krachtdadige optreden van de Vil­voordse burgemeester en de lokale politie­zone dat ze besloten om naar vriendelijker oorden uit te wijken.

Kortom, geachte heer Trump, ons verzoek: als u het in uw race naar het republikeinse kandidaatschap nog eens over Brussel heeft, denk dan ook eens aan de Groene Rand, en aan het feit dat het hier ook vreselijk is, en wij onze problemen evenmin de baas kun­nen. Alleen stoefen wij daar niet zo over als die Brusselaars. Wij knoeien liever in stilte verder, en hopen van u oprecht hetzelfde. Al beseffen wij dat het moeilijk is, dat ‘in stilte’ bedoelen we dan.

Namens het Comité ter bevordering van het imago van de Groene Rand vzw,

J. W. Vandergeit, Voorzitter