29 mrt '16

Geboortetrein komt op gang 

4793
door Herman Dierickx
In maart zagen al heel wat planten en dieren het levenslicht, maar in april barst de natuur helemaal open met nieuw leven. Duizenden soorten organismen zoeken een plekje onder de zon.

In maart zagen al heel wat planten en dieren het levenslicht, maar in april barst de natuur helemaal open met nieuw leven. Duizenden soorten organismen zoeken een plekje onder de zon.

Het gaat bijvoorbeeld om allerlei soorten wilde bijen, libellen, planten, vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, om nog maar te zwijgen over de vele insectensoorten, bacteriën en andere die na de winter hun voortplanting opnieuw ter harte nemen.

Licht en temperatuur spelen daarbij een belangrijke rol en april is zowat de maand waarin zowel de dag- als nachttemperaturen voldoende hoog komen om al die soorten als het ware tot leven te wekken.

We realiseren het ons niet, maar in onze tuin, in parken, in wegbermen, aan bomen en struiken, overal komen larven, jonge en volwassen dieren tevoorschijn. Het is het onwaarschijnlijke wonder der natuur dat per jaar ontelbare keren gebeurt, dichtbij of veraf.

Onder invloed van de goede omgevingsomstandigheden, vijanden, voedsel, schuilgelegenheid, soortgenoten en zoveel meer noodzakelijke factoren om een succesvol nakomelingschap te hebben, is de overleving van de verschillende soorten succesvol of niet. Het voortbestaan van de lokale groep kan er van afhangen, of het regionaal overeind blijven van een soort. En daarmee het voortbestaan van de andere soorten in de buurt die er afhankelijk van zijn.

Hoe meer je kijkt naar al die interacties tussen al die soorten, hoe meer je versteld staat van hun onderlinge afhankelijkheid. Waarom zijn er het ene jaar veel exemplaren van een bepaalde soort en het jaar erop veel minder? Dat heeft meestal te maken met die onderlinge interacties, met het seizoen of met andere omgevingsfactoren. De impact is enorm, en die kun je volgen door er de jaarlijkse aantallengegevens op na te slaan, bijvoorbeeld op www.waarnemingen.be.