29 mei '17

Maakbare natuur

2127
door Herman Dierickx
De jongste jaren verdiep ik mij in de aanleg van ecologische bedrijfsterreinen en privétuinen. De mensen met wie ik in contact kom, zijn een prima klankbord om te weten wat er zoal leeft.

Daarbij valt op dat veel mensen geïnteresseerd zijn in ecologisch tuinieren, maar ook dat de technische kant, en de vele soorten waarover het gaat, een belangrijke hindernis vormen. 

De meeste mensen zijn het positiefst als je het onderwerp zo eenvoudig mogelijk houdt, en als er resultaat te zien is op het terrein. Allerlei uitweidingen over principes, visie of het bredere ecologische plaatje zijn moeilijker te bevatten en doet mensen afhaken. Rechttoe rechtaan geeft veel sneller resultaat.

Het geluk dat van de gezichten afstraalt wanneer een poeltje van niemendal toch heel wat leven blijkt aan te trekken, is onbeschrijflijk. Of de vreugde bij het eerste meesje of musje dat er zich in komt wassen. Ontroerend.

Bij jonge kinderen, zo tussen acht en vijftien jaar, is de dynamiek nog groter. Waar die allemaal in geïnteresseerd zijn! En hoe ze omgaan met het leven in hun tuin. Dat is onbetaalbaar. Het overtuigt mij telkens weer van het potentieel voor maakbare natuur op bedrijfsterreinen en in tuinen. Je moet alleen de juiste snaar raken en perspectief bieden om concreet de werken uit te voeren.