10 aug '16

Romeinen gesignaleerd in Kester

3095
door Herman Dierickx
Amateurarcheologen weten het al lang: de ondergrond van Kester, deelgemeente van Gooik, zit vol Romeinse artefacten. Dat komt omdat het gelegen is op een kruispunt van twee belangrijke Romeinse heirbanen.

Amateurarcheologen weten het al lang: de ondergrond van Kester, deelgemeente van Gooik, zit vol Romeinse artefacten. Dat komt omdat het gelegen is op een kruispunt van twee belangrijke Romeinse heirbanen. Omdat menselijke activiteiten als akkers ploegen en huizen bouwen nogal ruw omgaan met deze edele relicten uit een lang verleden pleitten amateurarcheologen onlangs voor de bescherming van dit bijzonder patrimonium.

Een bezoekje aan de betreffende zone is inderdaad verrassend. Allerlei potscherven raap je er zo van de grond. Het zou mooi zijn mochten deze interessante plaatsen voor het nageslacht bewaard blijven. Anders zijn we weer een stukje geschiedenis onherroepelijk kwijt, en dat zou zonde zijn. Temeer omdat het gaat over een Vlaamse bevoegdheid. Bescherming zou toch geen probleem mogen opleveren?

Kester is een bijzondere locatie om vele redenen. Je hebt er een uniek natuurgebied, (Kesterheide), er loopt een oude trambedding, het reliëf is bijzonder (met onder meer de Kesterheuvel en de IJzeren Man), de ondergrond eveneens en zelfs de naam. Kester zou voortkomen uit de oorspronkelijk Romeinse benaming van Castra of Castrum of legerplaats. Hiermee is meteen ook het Romeinse verband gelegd. Wat wil je nog meer?

Je kunt er dan meteen een educatieve site van maken, met vertakkingen naar geschiedenis, economie, natuur, landbouw en zoveel andere domeinen. Laat men deze mooie kans liggen of daagt het toch nog in de hoofden van de verantwoordelijken? We durven het hopen!