01 apr '16

Winterregen = zegen 

4099
door Herman Dierickx
In tegenstelling tot overvloedige zomerregen vult winterse neerslag de grondwatervoorraden aan. Dat is goed nieuws voor onze drinkwaterreserves. De regen sijpelt door de bodem en komt in de loop van soms vele jaren terecht in grote ondergrondse waterlagen waaruit we drinkwater oppompen.

Het is velen waarschijnlijk ontgaan, maar we hebben erg uitzonderlijke maanden januari en februari beleefd. Volgens de statistieken waren het de natste twee maanden ooit.

In beide maanden viel er even veel neerslag als normaal in vier maanden. Dat is zelden gezien. En dan mogen we niet vergeten dat december ook al erg nat was, waardoor de bodem doorweekt het nieuwe jaar inging, wat tot hoge waterstanden leidde.

Twee lichtpunten hierbij. Eén: het aantal overstromingen bleef beperkt. Dat heeft te maken met de vele wachtbekkens die de laatste jaren in Vlaanderen zijn aangelegd. De Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden hebben in de voorbije jaren fors geïnvesteerd in extra opvanginfrastructuur, waar het water voorlopig opgehouden wordt om het na de hoogste waterstanden in beken en rivieren langzaam af te voeren. Goed nieuws voor heel wat getroffenen uit het verleden, die nu droog bleven.

Twee: in tegenstelling tot overvloedige zomerregen vult winterse neerslag de grondwatervoorraden aan. Dat is goed nieuws voor onze drinkwaterreserves. De regen sijpelt door de bodem en komt in de loop van soms vele jaren terecht in grote ondergrondse waterlagen waaruit we drinkwater oppompen. Dat is een flinke opsteker voor de slinkende waterlagen die nu een extra injectie krijgen.

Het lijken ons twee redenen om te vieren... met een heerlijk glaasje water.