20 mrt '17

Nederlands oefenen:
nieuwe projecten gezocht

2627
door Joris Herpol
Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceert een projectoproep rond Nederlands oefenen. Dat gebeurt in samenwerking met Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw ‘de Rand’.

‘We zoeken inspirerende projecten die anderstaligen helpen om Nederlands te leren’, zegt Karen Stals, stafmedewerker taalpromotie bij vzw 'de Rand’.

‘De voorbije jaren waren er veel interessante initiatieven rond oefenkansen Nederlands voor anderstaligen, zoals een OCMW dat een conversatiegroep voor vluchtelingen organiseert in het lokaal opvanginitiatief. Of de vorming van taaltandems, waarbij Vlamingen en anderstalige inwoners samen Nederlands oefenen. Met nieuwe projecten kan dit aanbod worden versterkt.’

De oproep richt zich naar organisaties en verenigingen die rond dit thema willen werken. Enkel feitelijke verenigingen en de formele aanbieders van cursussen Nederlands als tweede taal kunnen zelf geen aanvraag indienen. Je kan jouw project insturen tot en met 30 april. Per project kan je tot 50.000 euro subsidie aanvragen.