01 apr '24

Nieuwe toekomst voor Buda

517
door Tina Deneyer
Een nieuwe studie legt de mogelijkheden op tafel voor de bedrijvenzone Buda in Vilvoorde, Machelen en Brussel.

‘Tot ver in de 20e eeuw bloeide langs het kanaal Brussel-Willebroek en de spoorlijn Brussel-Antwerpen zware industrie, maar vanaf eind jaren 1970 sloot het ene grote bedrijf na het andere. In 1997 ging ook de fabriek van Renault Vilvoorde dicht. Vandaag zijn er nog heel wat kleinere bedrijven actief, maar het gebied kampt met een slecht imago. De provincie Vlaams-Brabant wil de bedrijvenzone opwaarderen en ook de fileproblematiek aanpakken. Daarom liet ze een optimalisatiestudie uitvoeren. Die studie stelt een aantal ingrepen voor om de verkeersoverlast te verminderen, de economische activiteiten te versterken en het gebied waar mogelijk te vergroenen. ‘De fundamenten voor de opwaardering van de bedrijvenzone Buda zijn gelegd. Het zal nu zaak zijn om de neuzen van alle partners in de Vlaamse Rand en Brussel in dezelfde richting te krijgen om tot actie te komen’, klinkt het bij de provincie Vlaams-Brabant.