01 dec '21

‘Noodplannen herbekijken’

1406
door Luc Vanheerentals
Tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de provincieraad uitte provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Jan Spooren, op 20 oktober kritiek op de zwakheden in de noodplanningsprocedures die tijdens de coronacrisis aan het licht kwamen.

‘Deze plannen zijn uitsluitend geënt op de verticale as federale regering-gouverneurs-burgemeesters waardoor er voor de regio’s geen plaats is. Ze zijn ook bedoeld voor kortetermijnmaatregelen bij een acute ramp. Omwille van de grote omvang en diepe impact van de pandemie op de maatschappij moesten echter heuse beleidsbeslissingen worden genomen. Dit komt toe aan verkozen politici en niet aan gouverneurs.’

Ondanks de catastrofe voor de volksgezondheid en de economie had de coronacrisis volgens Spooren ook een aantal positieve aspecten. Zo mogen we trots zijn op de veerkracht en robuustheid waarmee lokale besturen de klappen opvingen. Naast de farma-industrie, die erin slaagde in ijltempo effectieve vaccins te ontwikkelen, legden vele andere bedrijven en instellingen de nodige creativiteit aan de dag om producten en diensten te blijven aanbieden. De dienstverlening in de provinciale instellingen leed niet onder het thuiswerk.

De gouverneur ging in zijn speech ook in op de klimaatopwarming die de provincie in juli confronteerde met zware overstromingen. ‘Uit een overleg tussen de provincie, gemeenten, waterbeheerders en hulpdiensten betrokken bij noodplanning blijkt dat de oplossingen gekend zijn, maar de realisatie van projecten om de problemen te verhelpen vaak vertraging oploopt door procedureslagen of een gebrekkige samenwerking tussen betrokken actoren.’ Het overleg moet tegen eind dit jaar resulteren in een rapport dat de lokale knelpunten in kaart brengt en aanbevelingen doet om projecten sneller te realiseren.

Een van de topprioriteiten voor het komende werkjaar is de aanpak van het tekort aan manschappen in de Vlaams-Brabantse politiezones. ‘De situatie is de voorbije drie jaren dermate verslechterd dat in een aantal politiezones de kritieke ondergrens is bereikt.’ In HalleVilvoorde bedraagt het operationele tekort bij de lokale politie nu om en bij de 23%, in het arrondissement Leuven is dat 15%. In oktober 2020 startte in de Vlaams-Brabantse politieschool PIVO de kleinste klas ooit (18 aspirantinspecteurs). In het kader van het actieplan ‘Rekrutering en selectie voor de Vlaams-Brabantse politie’ zal een eigen wervingscampagne worden gelanceerd, kandidaten beter voorbereid en begeleid worden en zal worden gestreefd naar een optimale korpscultuur om aangeworven agenten te behouden.