01 apr '15

Wandelen op
het platteland rond Brussel 

3030
door Herman Dierickx
Als je met een passer een cirkel van twintig kilometer rond de Brusselse Grote Markt zou trekken, en als je in dat gebied alle groene ruimten zou bezoeken, dan zou je veel werk hebben.

De jongste jaren zijn nogal wat mensen geïnteresseerd in streken die niet zo ver van hun woonplaats liggen. Stadsmensen maken graag de verplaatsing naar het nabije platteland. Een streek die op dat vlak erg populair is, is het Pajottenland. Ook aan de andere kant van Brussel is veel moois te verkennen. Eén van die parels is het Steentjesbos, op de grens tussen Zemst, Kampenhout en Boortmeerbeek.

PRODUCTIEBOS WORDT NATUURBOS

Bij insiders en fijnproevers van natuur is het een redelijk bekende bestemming, maar platgelopen wordt het niet, ook niet in het weekend. Het is in eigendom van het OCMW van Mechelen dat in 2011 het beheer overdroeg aan Natuurpunt. Hun vrijwilligers ontwikkelen het tot een diverse plek vol leven waar het heerlijk vertoeven is. Daar zullen ettelijke decennia overheen gaan, want de omvorming van een productiebos naar een natuurlijk bos vraagt veel tijd.

Op termijn gaat het bos niet alleen ver­natuurlijken, het zal ook groter worden, en er komt een speelbos van bijna 4ha. Buiten de feitelijke bossfeer zal verder nog worden ingezet op een goed wandelwegennetwerk, de verbetering van de waterhuishouding en allerlei kleine landschapselementen zoals poelen, hagen en houtkanten.

Het volledige bosgebied is 42 ha groot. De wandelwegen zijn goed aangelegd, zodat je er ook met nat weer terecht kunt. Het gaat om een gemengd loofbos met een redelijke diversiteit aan bomen en struiken. Het vormt de uiterste noordwestelijke uithoek van het project Groene Vallei, een ambitieus plan om tussen pakweg Elewijt (Zemst) en Winksele (bij Leuven) kwaliteitsvolle natuurgebieden uit te bouwen, met kansen voor landbouw, toerisme en zachte recreatie.

GEDUCHTE ROVERS

In deze tijd van het jaar zie je een uitbundige voorjaarsflora die tot de betere van de streek behoort. Pinksterbloem, bosanemoon, slanke sleutelbloem en eenbes zijn alvast van de partij, en je kunt ze allemaal zien vanaf het wandelpad. Met de prille voorjaarszon verschijnen ook de eerste insecten.

Twee heren die vroeg op pad zijn en die je op de zonnige paden van het Steentjesbos kunt ontmoeten, zijn de bastaardkever en de groene zandloopkever. Ze zijn allebei onmiskenbaar van formaat en kleur. Bovendien hebben ze een kenmerkend gedrag. Ze vliegen altijd even voor je uit, landen op het pad en vliegen weer even verder als je ze te dicht benadert. Het zijn geduchte rovers die altijd op zoek zijn naar andere insecten. Gelukkig zijn ze voor ons volledig onschuldig en kun je hun prachtige kleuren van dichtbij bestuderen.

OP VRIJERSVOETEN

Je zal ongetwijfeld ook verschillende zweefvliegen tegenkomen, tenminste als het een zonnige dag is. Ze bezoeken graag de aanwezige bloemen om energie op te doen door nectar te drinken of stuifmeel te eten. Hun kleurenpracht hebben ze meestal in functie van het nabootsen van bijen of wespen. Daardoor denken eventuele belagers, zoals vogels, dat ze gevaarlijk zijn en laten ze ze links liggen.

Hou ook de spechten in de gaten, want nu er nog geen bladeren aan de bomen hangen, kun je ze nog makkelijk spotten. Ze zijn immers op vrijersvoeten, en dat laten de verschillende soorten allemaal op hun eigen manier horen. Zo vind je ze makkelijk terug. Met een goede verrekijker krijg je ze perfect in beeld. Je kan hier ook kennismaken met een andere bijzondere vogelsoort: de boomklever. Ook die is nu zeer luidruchtig, want de strijd om een goede boomholte woedt in alle hevigheid. Als je je wat gedeisd houdt, zit je te genieten van op de eerste rij.
 

Meer informatie over het project Groene Vallei
Topografische kaart:NGI 23/7-8 (schaal 1:20.000) en 24/5-6 (klein deel)