01 apr '19

Open ruimte en verdichting combineren

1693
door Tina Deneyer
Het gemeentebestuur van Zaventem wil in deelgemeente Nossegem twee hectare open ruimte beschermen. Ze wil werk maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat van die twee gebieden groene ruimte maakt.

‘Enerzijds gaat het om een stuk van 1 ha aan de Felix Goossenstraat dat nu nog ingekleurd is als recreatiegebied en waar dus in principe op gebouwd kan worden’, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) uit. ‘Dat willen we vermijden door het te herbestemmen tot groene ruimte. Anderzijds gaat het om 1 ha aan de Kersenberg. Daar willen we een bos aanplanten. Binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan willen we ook een deel van de Schapenweide in Nossegem omvormen van woonparkgebied tot woongebied. Woonparkgebied houdt in dat er villa’s met grote tuinen kunnen komen. Dat past niet langer in onze visie op ruimtelijke ordening. We willen gaan voor een zuinig ruimtegebruik. Dat betekent kleinere woningen en kleinere tuinen.’ De N-VA, de voorbije legislatuur in de meerderheid en nu in de oppositie, vindt dat onbegrijpelijk. ‘De ruimtelijke uitvoeringsplannen werden beslist toen we mee in het bestuur zaten. Uiteraard kunnen we ons vinden in de geest van die plannen’, zegt voormalig schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). ‘Maar wat het bestuur nu wil doen met de Schapenweide snappen we niet. Verdichten moet je doen op de geschikte plaatsen. Deze zone opofferen is niet de juiste manier. Wat baat de aankoop van gronden elders in de gemeente om ze om te zetten in speelbossen als er enkele honderden meters verder tal van waardevolle bomen gekapt worden?’ De gemeente, die eigenaar is van de Schapenweide, wijst erop dat er geen plannen bestaan om in de bewuste zone te bouwen. Volgens de N-VA is het echter niet verstandig om de deur hiervoor toch op een kier te zetten.