01 feb '21

Opleiding burenbemiddeling

117
door Tina Deneyer
De provincie Vlaams-Brabant organiseert dit voorjaar een opleiding tot burenbemiddelaar in het PIVO in Asse.

‘Wanneer buren met mekaar in conflict zijn, wordt via burenbemiddeling geprobeerd om de communicatie tussen beide partijen te herstellen en naar een oplossing te zoeken. Op die manier kan burenbemiddeling vermijden dat conflicten escaleren of de politie of vrederechter moeten tussenkomen’, legt Marleen Piccard van het provinciaal netwerk burenbemiddeling uit. ‘Intussen zijn er al een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant die een dienst voor burenmiddeling hebben. Gemeenten die er geen hebben, kunnen een beroep doen op het provinciaal netwerk van vrijwillige bemidde laars. De provincie organiseert regelmatig opleidingen om de groep bemiddelaars uit te breiden. De cursus duurt zes dagen. Het opleidings niveau is niet belangrijk, je moet vooral over goede so ciale en communicatieve vaardigheden beschikken.’ De eerstvolgende opleiding start op 8 maart. Ook in het najaar organiseert de provincie een cursus burenbemiddeling. 

 www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling