01 jun '24

Een bestemming voor Westrode

135
door Luc Vanheerentals
Van de Wetstraat tot de Kerkstraat
  • In het kader van de oproep Groene Rand door ANB en ABB Team Vlaamse Rand ontvingen projecten in Merchtem (Langeveld-Terlinden), Beersel (Neerdorp), Vilvoorde (Keelveld), Affligem (Bremtbos) en Zaventem (Troostbosje) in totaal 1,1 miljoen euro aan Vlaamse subsidies omdat ze bijdragen tot toegankelijk groen en groene verbindingen tussen woongebieden en groenpolen. De projecten zijn goed voor 15.797 bijkomende bomen en 12 ha natuur.
  • Amazon doneert, via haar Right Now Climate Fund, 1,1 miljoen euro aan de realisatie van het Nationaal Park Brabantse Wouden. ‘Amazon kiest voor een sterk samenwerkingsverband dat een ernstige inspanning wil leveren inzake biodiversiteit’, aldus Zuhal Demir (N-VA), minister van Milieu. De middelen zijn bestemd voor investeringen in natuur (25%), landbouw (20%), inclusie en verbreding (20%), en innovatie en wetenschap (35%).
  • Vastgoedvennootschap Fremoluc en Association de promotion des Droits Humains en des Minorités trekken naar Grondwettelijk Hof tegen het decreet over wonen in eigen streek. Dit decreet geeft lokale besturen van 95 gemeenten, waaronder alle randgemeenten, de mogelijkheid om kavels of woningen voor te behouden voor mensen die een band hebben met de gemeente. Lokale besturen kunnen de grondaankoop ook deels voor hun rekening nemen.
  • In de Brusselse regering zijn de ministers Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Financiën, en Alain Maron (Ecolo) het oneens over het indienen van een beroepsprocedure tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor Brussels Airport. Volgens Maron komt de vergunning niet tegemoet aan de bezwaren van de Brusselse regering; Gatz vindt dat de vergunning op een aantal punten beter is dan de huidige.
  • De Hoge Gezondheidsraad pleit ervoor om nachtvluchten op Brussels Airport te verbieden. Uit analyses over gezondheidseffecten van geluidshinder en luchtvervuiling lopen, volgens de raad, op dit ogenblik minstens 160.000 omwonenden een verhoogd risico op negatieve gezondheidseffecten zoals een verstoorde slaap, verminderde longfunctie en veranderingen in hartritme.
  • De nieuwe verkeersborden waarmee Linkebeek de 30 km/u limiet aangeeft op zijn grondgebied zijn gedeeltelijk eentalig Frans en vormen daarom mogelijk een inbreuk op de taalwetgeving. In antwoord op schriftelijke vragen van parlementsleden Jeroen Tiebout (N-VA) en Klaas Slootmans (VB) laat Vlaams minister Rutten (Open VLD) weten dit te zullen onderzoeken.
  • Provinciegouverneur Jan Spooren schrapt het nieuwe logo van Sint-Genesius-Rode omdat de voorrang van het Nederlands onvoldoende duidelijk is. Het lokale bestuur tekent beroep aan bij de Raad van State.
  • Vilvoorde en Machelen vragen, samen met de stad Brussel, aan de Vlaamse overheid om werk te maken van een snelle waterbus voor woon- en werkverplaatsingen op het kanaal tussen het Asiat Park in Vilvoorde en Metro IJzer in Brussel.
  • De Vlaamse regering en Haviland hebben met een overeenkomst voor de zone Westrode langs de A12 in Meise een einde gemaakt aan decennia buurtprotest en juridische strijd tegen industriële plannen voor dit gebied. Vlaanderen koopt van Haviland 60 ha en herbestemt dit als open ruimtegebied voor landbouw, natuur en bos. De resterende 20 ha wordt ontwikkeld als kmo-zone met focus op lokale bedrijven.