01 dec '16

Steun voor bewust ondernemen

3784
door Gerard Hautekeur
De cel sociale economie en arbeidszorg van de provincie Vlaams-Brabant promoot en ondersteunt de sociale economie. Sien Raskin en Mieke Frans zijn het aanspreekpunt.

De brochure Bewust ondernemen dankzij de sociale economie biedt een helder overzicht van de diensten en producten die de ruim zestig sociale economie-bedrijven in Vlaams-Brabant leveren, zoals in de assemblage en verpakking, de bouw en de renovatie, het groenonderhoud, fietsherstel, en de voeding. Ze bieden allemaal werk op maat van kwetsbare groepen die veraf staan van de gewone arbeidsmarkt.

NETWERKEN

De provincie is ook de trekker van het platform maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met de werkgeversorganisaties organiseert de provincie jaarlijks een actie om ondernemingen uit de reguliere en de sociale econo- mie dichter bij elkaar te brengen. Het platform wil met inspirerende voorbeelden werkgevers ertoe aanzetten om vaker diensten en producten af te nemen van de sociale economie en om met hen samen te werken. Meer opdrachten in de sociale economie creëren ook meer tewerk- stellingskansen voor doelgroepmedewerkers en meer doorstroomkansen naar een reguliere job.

'Wij willen het samenwerken tussen sociale economie en de reguliere arbeidsmarkt stimuleren.'

Volgens Raskin en Frans is er in de sociale economie en arbeidszorg veel expertise opgebouwd in de begeleiding van personen die veraf staan van de arbeidsmarkt. ‘Die kennis wordt te weinig gedeeld. Op onze tweejaarlijkse netwerkdag brengen we begeleiders uit de sociale economie, OCMW’s, VDAB, CAW’s en justitie bijeen. We organiseren werksessies en debatten. Zo’n netwerkdag is bijzonder inspirerend voor de praktijk en het beleid.’

FINANCIËLE STEUN

De provincie kent financiële middelen toe op basis van drie subsidiereglementen. Ten eerste: de provincie geeft eenmalige subsidies van maximum 24.750 euro aan sociale economie-bedrijven. ‘Voor Halle-Vilvoorde krijgen projecten voorrang die inzetten op de doorstroom van sociale naar reguliere economie, die de tewerkstelling bevorderen van jongeren met een complexe problematiek of van vluchtelingen. Vaak gaat het om investeringen die nieuwe activiteiten mogelijk maken, zoals de modernisering van de keuken van een sociaal restaurant om een nieuwe cateringdienst op te zetten. Het kan ook gaan om een investering in mensen. Zo subsidieerde de provincie een sociaal economiebedrijf dat een rijopleiding aanbod voor haar doelgroep werknemers. Vervoer is dikwijls een probleem om werk te vinden, maar ze hebben niet het geld voor de rijopleiding.’

Ten tweede: de provincie financiert projecten in de arbeidszorg. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro per organisatie. Het provinciale en Vlaamse beleid vullen elkaar aan. ‘Wij steunen projecten arbeidszorg voor mensen die geen of nog heel weinig kans maken op de gewone arbeidsmarkt of de sociale economie, terwijl de Vlaamse overheid vooral arbeidszorg ondersteunt in functie van de doorstroming naar een tewerkstelling in de reguliere of sociale economie.’ Ten derde: de provinciale geeft subsidies om sociale economie en arbeidszorg te professionaliseren. Voor een organisatie bedraagt de subsidie maximaal 1.000 euro. Als er drie organisaties bij betrokken zijn, verleent de provincie maximaal 5.000 euro steun. ‘Het is het kleine broertje in de ondersteuning, maar speelt in op concrete noden zoals een beter management van de sociale economie en de commercialisering van producten en diensten. Bij dit subsidiereglement kunnen meerdere organisaties samen een project indienen, bijvoorbeeld om gezamenlijk hun producten te promoten.’

In 2016 reikte de provincie Vlaams-Brabant 717.000 euro subsidies uit. De bevoegde gedeputeerde voor sociale economie, Marc Florquin (SP.A) hecht bij de keuze van projecten veel belang aan het wegwerken van de achterstand van regio Halle-Vilvoorde ten opzichte van de regio Leuven.
 

www.vlaamsbrabant.be/sociale-economie

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.