22 aug '17

Regio rond Zoniënwoud 
herwaarderen

3289
door Joris Herpol
De regio van het Zoniënwoud herwaarderen. Dat is de ambitieuze doelstelling van het strategische project Horizon +. Gedurende drie jaar wil het de open ruimte van het Zoniënwoud en de omliggende woon- en leefgebieden sterker verbinden met elkaar.

De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Dijleland en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode startten het strategische project Horizon+ op. 

Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Ann Schevenels (Open VLD): ‘De bedoeling is dat de regio van het Zoniënwoud zich zal manifesteren als een keurmerk voor bezoekers en investeerders, maar evengoed als een gebied waar het goed wonen en recreëren is, dichtbij een versterkt majestueus woud.’

Gedurende drie jaar gaan alle partners van Horizon+ intens samenwerken aan de versterking van de verbinding tussen de open ruimte van het Zoniënwoud en de omliggende woon- en leefgebieden. ‘We gaan de toeristisch-recreatieve onthaalpoorten in de verschillende Zoniënwoudgemeenten uitbouwen, het medegebruik van het woud stroomlijnen, groene verbindingen realiseren en de dorpskernen versterken.’

Concrete voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een bezoekersonthaal en de restauratie van de voormalige priorijkerk in Groenendaal, de uitwerking van de toeristisch-recreatieve poort met een speelbos in Jezus-Eik en de uitbouw van de onthaalpoort Middenhut in Sint-Genesius-Rode.

Het strategisch project Horizon+ moet ook bruggen bouwen naar het Waalse en Brusselse Gewest, want een algemeen beleid voor de regio van het Zoniënwoud kan niet stoppen aan een gewestgrens. Horizon+ spiegelt zich voor de uitwerking aan andere grote natuurparken in binnen- en buitenland.

REAGEREN

Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels.